Stipendia

Stipendium je peněžitá podpora univerzity studentům, kteří splňují konkrétní podmínky. Například vás oceníme za nadprůměrné studijní výsledky nebo vám pomůžeme v nepříznivé životní situaci, abyste mohli ve studiu pokračovat.

Pravidla jejich udělování stanoví Stipendijní řád TUL. Zde přinášíme stručné shrnutí:

Stipendium ubytovací

Nejste z okresu Liberec a studujete u nás prezenčně? Nepřekročili jste standardní dobu studia a uvedli jste ve STAGu číslo svého bankovního účtu? V tom případě splňujete podmínky pro získání ubytovacího stipendia, které náleží i studentům, kteří nejsou ubytovaní na kolejích a do školy dojíždějí. 

Jak získat ubytovací stipendium

Pro získání stipendia je potřeba podat žádost, kterou snadno vyplníte v IS STAG v sekci Moje údaje

Žádost můžete během svého studia podat pouze jednou, kdykoliv během akademického roku.
Pokud žádost podáte do 31. října a splníte všechny podmínky, přiznáme vám stipendium od 1. října nebo od data zápisu.
V případě, že žádost podáte později, stipendium vám děkan fakulty přizná ode dne podání žádosti. 

Stipendium se vám během akademického roku objeví na účtu celkem třikrát, a to vždy v druhé polovině měsíce po uplynutí období, na které se stipendium vztahuje (září až prosinec, leden až březen, duben až červen).

Stipendium sociální

Studenty, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, podporujeme sociálním stipendiem, aby mohli ve svém studiu pokračovat. Nárok na sociální stipendium máte, pokud:

  • pobíráte na svou osobu příspěvek na dítě;
  • rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny;

Jak získat sociální stipendium

Pro přiznání sociálního stipendia je nutné podat elektronickou žádost a nárok doložit na studijním oddělení potvrzením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, které platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován.

Pozor! Po přiznání stipendia musíte dokazovat svůj nárok za každé uplynulé období, jinak je váš nárok zastaven. 

Sociální stipendium vyplácíme každý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna. 

Stipendium prospěchové

Prospěchové stipendium je určeno pro studenty s vynikajícími studijními výsledky. Fakulty je spravují samostatně, o podmínkách se informujte na své fakultě.