Studijní a zkušební řád

Veškerá pravidla studia najdete ve Studijním a zkušebním řádu. Definuje:

  • organizaci studia,
  • kreditní systém,
  • jak se zkouší,
  • co musíte splnit pro postup do dalšího ročníku,
  • jak vypadá závěrečná práce a zakončení studia,
  • řadu dalších náležitostí.

Na vaše působení na naší univerzitě má zásadní vliv, určuje vaše práva a povinnosti. Je závazný pro všechny studenty i vyučující a vřele doporučujeme si ho důkladně prostudovat.

Řád je společný pro celou univerzitu, ale některá rozhodnutí ponechává v kompetenci děkanů. Konkrétní detaily se proto mohou na fakultách lišit.

Dokument: Studijní a zkušební řád Technické univerzity v Liberci – od 5. 9. 2022.

Zkouška