Zahraniční oddělení

Agenda

Zahraniční oddělení Technické univerzity v Liberci v zniklo v roce 2014. Jeho členové mají na starosti celou řadu úkonů spojených s mezinárodní agendou. Stará se o studenty ze zahraničí, řeší propagaci TUL v zahraničí, studium a stáže v zahraničí, stipendia a finanční podporu studentů během výjezdu, kontroluje splnění studijních povinností studentů TUL v zahraničí a také vyřizuje uznávání zahraničního vzdělání. Podporu a péči o zahraniční zaměstnance upravuje tento dokument.

Mise a vize

„Vedeme, koordinujeme a podporujeme v rámci TUL všechny, kteří mají zájem být mezinárodní.“

„Pomůžeme akademické a neakademické komunitě přijmout mezinárodní rozměr univerzity za vlastní. Nastavíme společnou cestu pro další internacionalizaci. Klíčové skupiny napříč TUL se stanou jejími spolutvůrci.“

Kontakty

Prorektorka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy
budova IC, 7. poschodí
tel.: +420 485 352 344
email: international@tul.cz

Vedoucí zahraničního oddělení

Péče o zahraniční studenty v českých a anglických programech

Mgr. Hana Králová
podpora pro přijímání zahraničních studentů v anglických programech
uznávání zahraničního VŠ vzdělávání, režim student pro vízové účely
budova IC, přízemí, Welcome Centre
konzultační hodiny: pondělí a pátek: 9:00 – 10:30, 12:00 – 15:00
tel: +420 485 353 541, +420 485 353 222
email: international@tul.cz

Ing. Tereza Martínková
péče o zahraniční studenty v anglických programech
mezinárodní propagace TUL
sociální sítě v AJ
budova IC, přízemí, Welcome Centre
konzultační hodiny: pondělí a pátek: 9:00 – 10:30, 12:00 – 15:00
tel: +420 485 353 612, +420 485 353 222
email: international@tul.cz

Ing. Lilija Schindlerova
péče o zahraniční studenty v českých programech, EEA fondy, ACTION, CEEPUS, stipendia na základě mezinárodních smluv
budova H, 4. poschodí, středa: budova IC, přízemí, Welcome Centre
tel: +420 485 352 607, +420 485 353 222
email: lilija.schindlerova@tul.cz

Erasmus+ kontakty

Hana Primas
koordinátorka programu Erasmus+ , výjezdy studentů
Budova IC, přízemí, Welcome Centre
konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 9:00 -11:30, 13:00 – 15:00
tel: +420 485 353 907, +420 485 353 222
email: erasmus@tul.cz

Erasmus staff

Ing. Markéta Ševelová
koordinátorka programu Erasmus+ – finanční správa projektů Erasmus+
budova F, 2. poschodí
tel: +420 485 353 749
email: erasmus@tul.cz

Ing. Viera Huličková
koordinátorka programu Erasmus+
výjezdy a příjezdy zaměstnanců, 
péče o zahraniční zaměstnance,
správa meziinstitucionálních smluv, EURAXESS
Budova IC, přízemí, Welcome Centre
konzultační hodiny: středa 13:00 – 15:00
tel: +420 485 353 497, +420 485 353 222
email: viera.hulickova@tul.cz

Bc. Daria Mlejnkova
koordinátorka programu Erasmus+, přijíždějící studenti
Budova IC, přízemí, Welcome Centre
tel: +420 730 595 023, +420 485 353 222
email: erasmus@tul.cz
konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 9:00 -11:30, 13:00 – 15:00

Andělová

Michaela Andělová
koordinátorka programu Erasmus+ – Kreditová mobilita – mimoevropské mobility,
administrátorka PPSŘ
tel: +420 604 152 425
e-mail: michaela.andelova@tul.cz

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy, obvykle pondělí 9:00 – 11:00