Zahraniční oddělení

Agenda

Zahraniční oddělení Technické univerzity v Liberci v zniklo v roce 2014. Jeho členové mají na starosti celou řadu úkonů spojených s mezinárodní agendou. Stará se o studenty ze zahraničí, řeší propagaci TUL v zahraničí, studium a stáže v zahraničí, stipendia a finanční podporu studentů během výjezdu, kontroluje splnění studijních povinností studentů TUL v zahraničí a také vyřizuje uznávání zahraničního vzdělání.

Mise a vize

„Vedeme, koordinujeme a podporujeme v rámci TUL všechny, kteří mají zájem být mezinárodní.“

„Pomůžeme akademické a neakademické komunitě přijmout mezinárodní rozměr univerzity za vlastní. Nastavíme společnou cestu pro další internacionalizaci. Klíčové skupiny napříč TUL se stanou jejími spolutvůrci.“

Kontakty

Vedoucí Zahraničního oddělení

Prof. Ing. Miroslav Žižka, PhD.
prorektor pro vzdělávání, vnitřní legislativu a zahraniční vztahy
budova IC, 7. poschodí
tel.: +420 485 353 157
email: international@tul.cz

Péče o samoplátce a cizince v českých programech

Mgr. Hana Králová
podpora pro přijímání zahraničních studentů
uznávání zahraničního VŠ vzdělávání
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 541
email: international@tul.cz

Bc. Pavlína Jersáková
péče o zahraniční studenty v anglických programech
mezinárodní propagace TUL
sociální sítě v AJ
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 612
email: international@tul.cz

Ing. Lilija Schindlerova
péče o zahraniční studenty v českých programech, EEA fondy, ACTION, CEEPUS, stipendia na základě mezinárodních smluv
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 122
email: lilija.schindlerova@tul.cz

Erasmus+ kontakty

Mgr. Bc. Linda Marešová
institucionální koordinátorka Erasmus+
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 931
email: erasmus@tul.cz

Ing. Radka Přeučilová
koordinátorka programu Erasmus+,
výjezdy studentů,
kreditová mobilita
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 907
email: erasmus@tul.cz

Erasmus staff

Ing. Markéta Ševelová
koordinátorka programu Erasmus+
finanční správa projektů Erasmus+
přijíždějící studenti
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 749
email: erasmus@tul.cz

Ing. Viera Huličková
výjezdy a příjezdy zaměstnanců, 
péče o zahraniční zaměstnance,
správa meziinstitucionálních smluv, EURAXESS
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 497
email: viera.hulickova@tul.cz