Zahraniční oddělení

Agenda

Zahraniční oddělení Technické univerzity v Liberci v zniklo v roce 2014. Jeho členové mají na starosti celou řadu úkonů spojených s mezinárodní agendou. Stará se o studenty ze zahraničí, řeší propagaci TUL v zahraničí, studium a stáže v zahraničí, stipendia a finanční podporu studentů během výjezdu, kontroluje splnění studijních povinností studentů TUL v zahraničí a také vyřizuje uznávání zahraničního vzdělání. Podporu a péči o zahraniční zaměstnance upravuje tento dokument.

Mise a vize

„Vedeme, koordinujeme a podporujeme v rámci TUL všechny, kteří mají zájem být mezinárodní.“

„Pomůžeme akademické a neakademické komunitě přijmout mezinárodní rozměr univerzity za vlastní. Nastavíme společnou cestu pro další internacionalizaci. Klíčové skupiny napříč TUL se stanou jejími spolutvůrci.“

Kontakty

Dovolená na oddělení Erasmus+ léto 2022

Pro lepší organizaci všech zveřejňujeme harmonogram dovolených v létě 2022 a žádáme Vás, abyste nenechávali vyřízení potřebných dokumentů na poslední chvíli.

Hana Primas

1.8. – 15.8.2022

Daria Mlejnkova

1.8.- 12.8.2022

Viera Huličková

13.7. – 17.7. 2022
11.8. – 21.8. 2022

Markéta Ševelová

21.7. – 7.8.2022

29.8. -1.9.2022

Lilja Schindlerova

1.7. – 22.7.2022

Děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Prorektorka pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy
budova IC, 7. poschodí
tel.: +420 485 352 344
email: international@tul.cz

Vedoucí zahraničního oddělení

Mgr. Zuzana Veselá
vedoucí zahraničního oddělení
budova IC, 3. poschodí
tel.: +420 485 353 931
mobil: +420 734 398 484
email: zuzana.vesela2@tul.cz

Péče o zahraniční studenty v českých a anglických programech

Mgr. Hana Králová
podpora pro přijímání zahraničních studentů v anglických programech
uznávání zahraničního VŠ vzdělávání, režim student pro vízové účely
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 541
email: international@tul.cz

Ing. Tereza Pocová
péče o zahraniční studenty v anglických programech
mezinárodní propagace TUL
sociální sítě v AJ
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 612
email: international@tul.cz

Ing. Lilija Schindlerova
péče o zahraniční studenty v českých programech, EEA fondy, ACTION, CEEPUS, stipendia na základě mezinárodních smluv
budova H, 4. poschodí, středa: budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 352 607
email: lilija.schindlerova@tul.cz

Erasmus+ kontakty

Hana Primas
koordinátorka programu Erasmus+ , výjezdy studentů
budova G, 5. poschodí

tel: +420 485 353 907
email: erasmus@tul.cz

konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 9:00 -11:30, 13:00 – 15:00

Erasmus staff

Ing. Markéta Ševelová
finanční správa projektů Erasmus+
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 749
email: erasmus@tul.cz

Ing. Viera Huličková
výjezdy a příjezdy zaměstnanců, 
péče o zahraniční zaměstnance,
správa meziinstitucionálních smluv, EURAXESS
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 497
email: viera.hulickova@tul.cz

Bc. Daria Mlejnkova
koordinátorka programu Erasmus+, přijíždějící studenti
budova G, 5. poschodí

tel: +420 730 595 023
email: erasmus@tul.cz

konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 9:00 -11:30, 13:00 – 15:00