Zahraniční oddělení

Agenda

Zahraniční oddělení Technické univerzity v Liberci v zniklo v roce 2014. Jeho členové mají na starosti celou řadu úkonů spojených s mezinárodní agendou. Stará se o studenty ze zahraničí, řeší propagaci TUL v zahraničí, studium a stáže v zahraničí, stipendia a finanční podporu studentů během výjezdu, kontroluje splnění studijních povinností studentů TUL v zahraničí a také vyřizuje uznávání zahraničního vzdělání. Podporu a péči o zahraniční zaměstnance upravuje tento dokument.

Mise a vize

„Vedeme, koordinujeme a podporujeme v rámci TUL všechny, kteří mají zájem být mezinárodní.“

„Pomůžeme akademické a neakademické komunitě přijmout mezinárodní rozměr univerzity za vlastní. Nastavíme společnou cestu pro další internacionalizaci. Klíčové skupiny napříč TUL se stanou jejími spolutvůrci.“

Kontakty

Prorektor pro vzdělávání, vnitřní legislativu a zahraniční vztahy

Prof. Ing. Miroslav Žižka, PhD.
prorektor pro vzdělávání, vnitřní legislativu a zahraniční vztahy
budova IC, 7. poschodí
tel.: +420 485 353 157
email: international@tul.cz

Vedoucí zahraničního oddělení

Michaela Andělová
vedoucí zahraničního oddělení
budova IC, 3. poschodí
tel.: +420 485 353 931
email: michaela.andelova@tul.cz

Péče o samoplátce a cizince v českých programech

Mgr. Hana Králová
podpora pro přijímání zahraničních studentů
uznávání zahraničního VŠ vzdělávání
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 541
email: international@tul.cz

Ing. Tereza Pocová
péče o zahraniční studenty v anglických programech
mezinárodní propagace TUL
sociální sítě v AJ
budova IC, 3. poschodí
tel: +420 485 353 612
email: international@tul.cz

Mgr. Zuzana Veselá
odborný pracovník zahraničního oddělení, zástupce vedoucí
budova IC, 3. poschodí
tel:
email: zuzana.vesela2@tul.cz

Ing. Lilija Schindlerova
péče o zahraniční studenty v českých programech, EEA fondy, ACTION, CEEPUS, stipendia na základě mezinárodních smluv
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 122
email: lilija.schindlerova@tul.cz

Erasmus+ kontakty

Ing. Radka Přeučilová
koordinátorka programu Erasmus+,
výjezdy studentů,
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 907
email: erasmus@tul.cz

Hana Primas
koordinátorka programu Erasmus+,
výjezdy studentů,
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 907
email: erasmus@tul.cz

Erasmus staff

Ing. Markéta Ševelová
finanční správa projektů Erasmus+
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 749
email: erasmus@tul.cz

Ing. Viera Huličková
výjezdy a příjezdy zaměstnanců, 
péče o zahraniční zaměstnance,
správa meziinstitucionálních smluv, EURAXESS
budova G, 5. poschodí
tel: +420 485 353 497
email: viera.hulickova@tul.cz

Bc. Daria Mlejnkova
koordinátorka programu Erasmus+
přijíždějící studenti
budova G, 5. poschodí
tel: +420 730 595 023
email: erasmus@tul.cz