Další možnosti mobilit

CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (Středoevropský výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit)

Partnerské země:

Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

Kdo se může programu zúčastnit:

  • Studenti denního studia po ukončení 2. semestru
  • Akademičtí pracovníci na plný úvazek

*Účast v programu je možná v rámci stávající sítě (Fakulta strojní a Fakulta textilní) nebo jako free mover – individuální výjezdy (hostitelská VŠ nemusí být součástí sítě).

Stipendium:

Aktuální výše stipendií je uvedena zde a vyplácí se v hostitelské zemi po příjezdu na zahraniční univerzitu.

Termíny pro podání přihlášek:

15. června – pobyt v zimním semestru následujícího akademického roku v rámci sítě

31. října – pobyt v letním semestru aktuálního akademického roku v rámci sítě

30. listopadu – pobyt v letním semestru pro free movers

Více informací:

CEEPUS info

Cíle programu

Aktion

Je program spolupráce mezi Českou a Rakouskou republikou zaměřený na partnerství v oblasti vědy a výzkumu a na podporu akademické výměny mezi vysokými školami v obou zemích.

Partnerské země:

Rakousko

Kdo se může programu zúčastnit:

  • Studenti magisterského a doktorského studia, kteří jsou občany zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska
  • Akademičtí pracovníci na plný úvazek

Stipendium:

Stipendium za účelem přípravy závěrečné práce v délce 1 až 5 měsíců. Měsíční stipendium pro české studenty činí 1 150 EUR.

Krátkodobé výzkumné pobyty (1-3 měsíce), měsíční výzkumné pobyty (1 měsíc a méně) a habilitační stipendium pro doktorandy (1-5 měsíců). Měsíční stipendium činí 1 250 eur.

Termíny pro podání přihlášek:

15. března – na nadcházející zimní semestr

31. října – pro nadcházející letní semestr

Pro projekty, které se realizují v roce 2024 jsou vypsané následující termíny:

15. 10. 2023 pro projekty, které se realizují v období 1. 1. – 31. 12. 2024

15. 3. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12. 2024

15. 5. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 9. – 31. 12. 2024

Informace o podávání návrhu projektu:  Pokyny pro sestavení návrhů projektů 2024

Více informací:

AKTION

Fondy EHP

Program spolupráce mezi Českou republikou a partnerskými zeměmi zaměřený na podporu modernizace a inovace výuky ve školách a vzdělávacích institucích.

Partnerské země:

Norsko, Lichtenštejnsko, Island

Kdo se může programu zúčastnit:

  • Studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů
  • Akademičtí i neakademičtí pracovníci VŠ

Vice informaci:

Fondy EHP