Hledáme: Pozice akademických pracovníků

Lektor/ka nebo Asistent/ka pro Katedru designu
Fakulta textilní

Docent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru designu
Fakulta textilní

Docent/ka pro Katedru marketingu a obchodu
Ekonomická fakulta

Lektor/ka, Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru informatiky
Ekonomická fakulta

Odborný/á asistent/ka, Docent/ka pro Katedru českého jazyka a literatury
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Odborný/á asistent/ka pro Katedru historie
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Docent/ka pro Katedru anglického jazyka
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru anglického jazyka
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Lektor/ka, Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru anglického jazyka
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Vedoucí Katedry pozemního stavitelství
Fakulta umění a architektury

Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru sociální práce a speciální pedagogiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Docent/ka nebo Profesor/ka pro Katedru sociální práce a speciální pedagogiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru fyziky (pozice fyzik)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru fyziky (pozice didaktik)
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Asistent/ka nebo Odborný/á asistent/ka pro Katedru českého jazyka a literatury
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická