Ukončená výběrová řízení

Pracovník vědy a výzkumu – junior (MOTUL II)
Fakulta zdravotnických studií

Pracovník vědy a výzkumu – senior (MOTUL II)
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Senior researcher (MOTUL II)
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Pracovník vědy a výzkumu – senior
Fakulta umění a architektury

Vedoucí Oddělení pro výzkum
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department of research
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení aplikované biologie
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department od applied biology
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení environmentální chemie
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department od environmental chemistry
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení konstrukce strojů
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department of machinery construction
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení nanochemie
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department of nanochemistry
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení softwarové architektury a vývoje
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head od Department of software architecture and development
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation

Vedoucí Oddělení technologie životního prostředí
Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Head of Department of environmental technology
Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation