Univerzita třetího věku (U3V)

Vzdělávat se můžete v každém věku, nehledě na to, zda vám je 20 či 50. Díky této specifické formě vzdělávání znovu zažijete, jaké to je být studentem:

 • získáte nové poznatky a informace, 
 • podpoříte svůj osobnostní rozvoj
 • poznáte nové lidi a spřátelíte se,
 • a vyplníte volný čas.

Co musíte udělat pro návrat do školních lavic?

 • musí vám být minimálně 50 let
 • je třeba mít ukončené SŠ vzdělání s maturitou
 • přihlášku a dotazník s nabídkou kurzů musíte poslat nejpozději do 31. srpna toho akademického roku, ve kterém chcete studovat
 • dostavit se na zápis ke studiu

Kurzy opravdu pro každého

Univerzita třetího věku (zkráceně U3V) nabízí kurzy, které pokrývají široké spektrum oborů – od jazykových kurzů přes studium estetiky, hudebních dějin nebo bylinkářství až po práci na počítači. 

Kompletní seznam nabízených kurzů

Klub U3V

 • jako student Univerzity třetího věku se stanete členem Klubu U3V, díky kterému můžete bezplatně navštěvovat mimořádné přednášky
 • za snížený poplatek se dostanete na zajímavé exkurze, společenské a kulturní akce a podobně
 • členem Klubu U3V zůstáváte i jako absolvent, takže i po skončení studia můžete využívat výhod uvedených výše

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících se studiem Univerzity třetího věku Technické univerzity v Liberci kontaktujte: 

Petra Palaščáková (sekretariát U3V)
tel.: 603 472 098, 485 352 604
e–mail: petra.palascakova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová (ředitelka CDV TUL)
tel.: 733 783 953, 485 352 608
e–mail: jitka.pacltova@tul.cz