Magisterské studium

Magisterské studium je druhým stupněm vysokoškolského studia. Existuje ve dvou odrůdách:

  • Převažuje navazující magisterské studium, které je pokračováním bakalářského studia. Bývá dvouleté a jeho cílem je prohloubit vaše znalosti ve vybraném oboru. V porovnání s bakalářským studiem bývá více specializované a také náročnější.
  • Tradiční magisterské studium je na ústupu, takových programů máme jen pár. Trvá čtyři až šest let, navazuje na střední školu a zahrnuje kompletní vysokoškolské studium.

Vazba na bakalářské studium

Přístupy našich fakult ke strukturování studa se liší. Některé fakulty koncipují bakalářské studium jako společný základ a nabízejí jen malý počet univerzálních bakalářských programů. Veškerou oborovou specializaci koncentrují do navazujících magisterských programů.

Jiné fakulty dávají přednost vytváření navazujících dvojic bakalářských a magisterských programů. Zde dochází k dílčí specializaci už na bakalářské úrovni. Nebývá to definitivní, při postupu z bakalářského do magisterského studia můžete obor do určité míry změnit a například na bakalářské Informační technologie navázat magisterskou Mechatronikou, ale pokračování ve stejném oboru bývá obecně jednodušší.

Zakončení

V posledním ročníku budete zpracovávat diplomovou práci. Má prokázat vaši orientaci v daném oboru a schopnost vyřešit náročnější problém. Hlavní důraz v ní bývá kladen na vlastní přínos studenta. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Její druhou součástí je odborná rozprava, která má prověřit vaše teoretické znalosti v oboru.

Úspěšným zakončením magisterského studia získáte akademický titul magistr nebo inženýr (v závislosti na fakultě). Chcete-li se dále vzdělávat, můžete pokračovat doktorským studiem. Většina studentů však odchází do praxe.