Bakalářské studium

Bakalářské studium je prvním stupněm vysokoškolského studia. Podmínkou pro vstup do něj je úspěšné absolvování maturity na střední škole. Na typu střední školy nezáleží, může to být gymnázium, průmyslovka, obchodní akademie i jakákoli jiná střední škola, kde studium končí maturitou.

Obsah studia

Bakalářské studium standardně trvá tři roky. Během nich získáte základní teoretické znalosti a praktické zkušenosti ve zvoleném oboru. V přehledu studijních programů se dozvíte, co všechno lze u nás studovat a jaké předměty vás v jednotlivých programech čekají.

Počítejte s tím, že charakter studia se proti střední škole dost mění. Klademe větší důraz na samostatnost studentů, očekávejte méně průběžných kontrol a testů – budeme vás méně vodit za ručičku a méně hlídat. Znamená to pro vás větší svobodu, ale také větší zodpovědnost.

Zakončení

V závěru bakalářského studia vypracujete bakalářskou práci. Jejím smyslem je ověřit, že se ve studovaném oboru orientujete a že dokážete vyřešit zadaný problém. Studium končí státní závěrečnou zkouškou, jejímiž součástmi je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava, která ověří vaše znalosti.

Zdárným dokončením bakalářského studia získáte akademický titul bakalář. Dále můžete pokračovat navazujícím magisterským studiem, nebo vyrazit do praxe.