Kreditní systém

Kredity jsou zásadním prostředkem k vašemu úspěšnému zakončení studia na vysoké škole. Získáte je úspěšným absolvováním předmětů. To neznamená pouze získání zápočtu a/nebo složení zkoušky či dokonalou docházku, ale především dodržení povinností, které vám na začátku semestru zadá vyučující. 

Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů, který vypovídá o jeho náročnosti. 

Kolik kreditů je třeba?

Minimální počet kreditů potřebný k dokončení studia závisí na jeho typu:

  • bakalářské tříleté: 180 kreditů,
  • navazující magisterské dvouleté: 120 kreditů,
  • magisterské pětileté: 300 kreditů.

Obecně je ideální, když nasbíráte 60 kreditů ročně. Pokud se vám to v některém roce nepodaří, nezoufejte, můžete to dohnat později. Musíte ale vždy získat alespoň minimální počet kreditů určený studijním řádem. Bez toho byste se nemohli zapsat do dalšího ročníku a vaše studium by skončilo.

Povinné předměty nestačí

Při pohledu do svých studijních plánů jste si možná všimli, že součet kreditů za povinné předměty se ani zdaleka nepřibližuje počtu, který potřebujete. Kredity se totiž sbírají i za povinně volitelné a volitelné předměty, které se po zapsání stávají povinnými. 

Povinné předměty jsou ty, které musíte během svého studia bezpodmínečně splnit. Studijní plán určuje, kdy je vhodné si povinné předměty zapsat a následně získat aprobaci, pouze v prvním semestru jejich skladbu určuje studijní oddělení.

Povinně volitelné předměty vám umožňují přizpůsobit si studium podle svých potřeb. Jejich nabídka je součástí studijního programu, který zároveň předepisuje, kolik kreditů z nich celkem musíte získat. Které konkrétní předměty si vyberete, je jen na vás.

Volitelné předměty jsou takoví zachránci, díky kterým doženete chybějící kredity. Nejsou nijak limitované, zapsat si můžete jakýkoliv předmět z jakékoliv fakulty – jediné, co potřebujete, je souhlas děkana fakulty, která předmět vyučuje. Jak na to vám poradí na studijním oddělení vaší fakulty.

Pár rad na závěr

Svůj studijní plán si důkladně nastudujte. Dozvíte se v něm, kolik povinně volitelných a volitelných předmětů si musíte zapsat, abyste na konci studia měli kýžený počet kreditů. 

Zápis předmětů na nový akademický rok se koná vždy na konci letního semestru – konkrétní datum určuje harmonogram výuky. Včas se je dozvíte na webu TUL či své fakulty, na studijním oddělení a na našich sociálních sítích. Do STAGu si zapíšete povinné předměty ve zvoleném časovém bloku a vyberete si z nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů tak, abyste splnili minimální přípustnou hranici 30 kreditů za akademický rok, tato podmínka platí u vás, kteří jste nastoupili ke studiu před akademickým rokem 2022/2023 a ti z vás, kteří nastoupili ke studiu od akademického roku 2023/2024, ti musí plnit 35 kreditů za každý akademický rok. Veškeré podrobnosti najdete ve studijním a zkušebním řádu.

V případě, že se vám nepodaří splnit předmět při jeho prvním zápisu, máte možnost si ho zapsat podruhé. Pozor ale na předměty, jejichž zápis je podmíněn úspěšným absolvováním jiných.