Otevřená věda (data) na TUL

Podmínky pro zveřejňování výstupů vědecké činnosti stanovuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1024 a zákon č. 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje. Pokud je výzkum financován z veřejných zdrojů (GAČR, TAČR, Horizon Europe aj.), je nutné výsledky výzkumu zpřístupnit. To se týká publikačního výstupu i výzkumných dat.

Vnitřní legislativa upravující Open Data

Koordinátoři otevřené vědy

Každá fakulta, ústav a rektorát má svého koordinátora. Koordinátoři jsou podporou pro data stewardy (správce výzkumných dat) a vědce, kteří řeší problematiku výzkumných dat v rámci svých projektů. Metodickou podporu zajišťuje Univerzitní knihovna.