Strategické výzkumné programy

Pro naši vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost považujeme za klíčová především následující témata:

 • chytrá interdisciplinární řešení,
 • moderní technologie,
 • vývoj pokročilých materiálů a technologií,
 • podpora podnikavosti,
 • řešení socioekonomických výzev.
Výzkum na TUL

V jednotlivých vědních oblastech, jimiž se zabýváme, jsme si stanovili tyto strategické programy:

Technické vědy a inženýrství

 • Materiály, nanomateriály, kompozity a materiály na bázi textilních struktur.
 • Progresivní technologie a nanotechnologie.
 • Metrologie a nové metody řízení kvality.
 • Konstrukce pokročilých strojů a zařízení.
 • Výrobní systémy, automatizace a robotizace.
 • Udržitelná doprava a mobilita.
 • Energetika a obnovitelné zdroje.
 • Autonomní energetická řešení s neutrálními dopady na změny klimatu.
 • Chytré budovy, chytré sítě, chytrá infrastruktura, chytrá města.
 • Sanační, filtrační a environmentální technologie.
 • Informační a komunikační technologie v osobním i průmyslovém využití.
 • Umělá inteligence, strojové učení a zpracování signálů a dat.

Přírodní vědy

 • Komplexní ochrana půdy, podzemních a povrchových vod.
 • Matematické a stochastické modelování a statistika.

Společenské vědy

 • Specifické formy podnikání (rodinné podnikání, e-podnikání, malé a střední podnikání včetně podnikatelské inkubace formou start-upů a spin-offů) a kultivace podnikatelského ekosystému.
 • Formy podnikové spolupráce s dopady na výkonnost, inteligentní specializace a udržitelné podnikání (ekonomická, environmentální, sociální dimenze podnikání).
 • Podnikové procesy a inovace v kontextu Průmyslu 4.0 s dopadem na inovační ekosystém.
 • Vliv kvality institucionálního prostředí na hospodářskou politiku.
 • Rozvoj didaktik učitelských oborů.
 • Výzkum v oblasti hodnocení motoriky člověka.

Humanitní vědy a umění

 • Dějiny novověku a soudobé české dějiny.
 • Urbanismus a osídlená krajina v kontextu klimatických a demografických změn. Využití dat pro efektivnější městské a regionální plánování.
 • Udržitelná architektura reagující na aktuální společenské, environmentální a technologické výzvy.
 • Umění ve veřejném prostoru.
 • Aplikace nových technologií ve výtvarném umění.

Zdravotnické vědy

 • Medicínské a biomedicínské aplikace nanomateriálů a nanotechnologií.
 • Výzvy udržitelného zdravotnictví, telemedicína, aplikace ICT a umělé inteligence v medicíně.
 • Biomedicínské inovace v kontextu cirkulární ekonomiky.