Grantové programy

K rozvoji vědecké a výzkumné činnosti na Technické univerzitě v Liberci slouží následující grantové programy:

  • PURE – pro dlouhodobý rozvoj základního výzkumu,
  • RISING-STARS – pro podporu mladých odborníků v oblasti základního výzkumu,
  • ENAGO – pro zvýšení kvality publikačních výsledků,
  • Studentská grantová soutěž – pro rozvoj vědeckých a výzkumných aktivit studentů doktorského a magisterského studia.
  • MSCA – postdoktorské stipendium pro výzkum piezoelektrik a dielektrických inteligentních materiálů.

Grantové programy spravuje prorektorát pro vědu a výzkum.

Rada grantových programů TUL

Rada grantových programů TUL je poradním orgánem rektora. Sleduje, vyhodnocuje a řídí naplňování cílů našich grantových programů. Členy rady jsou:

  • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – předseda
  • Ing. Vladimír Stach – člen – kvestor

Členové pro vědní oblasti:

1. Přírodní vědyprof. Ing. Zbyněk Koldovský
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
2. Inženýrství a technologieprof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
3. Lékařské a zdravotnické vědyprof. Mudr. Petr Suchomel, Ph.D.
5. Společenské vědydoc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek
doc. Mgr. peter Madzík, Ph.D.
6. Humanitní vědy a uměníprof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Dokumenty