Grantové programy

K rozvoji vědecké a výzkumné činnosti na Technické univerzitě v Liberci slouží následující grantové programy:

 • PURE – pro dlouhodobý rozvoj základního výzkumu,
 • RISING-STARS – pro podporu mladých odborníků v oblasti základního výzkumu,
 • ENAGO – pro zvýšení kvality publikačních výsledků,
 • Studentská grantová soutěž – pro rozvoj vědeckých a výzkumných aktivit studentů doktorského a magisterského studia.
 • MSCA – postdoktorské stipendium pro výzkum piezoelektrik a dielektrických inteligentních materiálů.

Grantové programy spravuje prorektorát pro vědu a výzkum.

Rada grantových programů TUL

Rada grantových programů TUL je poradním orgánem rektora. Sleduje, vyhodnocuje a řídí naplňování cílů našich grantových programů. Členy rady jsou:

 • prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D. – předseda
 • doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimíra Bajzík, Ph.D.
 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • Doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík CSc.
 • Doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.
 • prof. Ing. Aleše Richter, CSc.
 • Ing. Arch. Saman Saffarian
 • Ing. Vladimír Stach

Dokumenty