Studentská grantová soutěž

Cíle studentské grantové soutěže (SGS) jsou:

  • rozvíjet vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských nebo magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky,
  • zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké a vývojové práce studentů doktorského a magisterského studia,
  • zvyšovat schopnost studentů doktorského studia samostatně řešit a administrativně řídit projekty účelové podpory.

SGS probíhá na úrovni fakult, které uskutečňují doktorský studijní program, nebo magisterský studijní program. Zásady této soutěže jsou společné pro celou TUL. Za administraci na univerzitní úrovni zodpovídá Oddělení pro vědu a výzkum.

Pro uchazeče

Přihlášky se podávají pomocí online aplikace (nepoužívejte Internet Explorer a Mozilla Firefox, je třeba se přihlásit ke službám Google pomocí účtu @tul).

Dotazy a připomínky

Návody

Hodinová sazba pro DPP/DPČ na rok 2022 na typ práce „řízení a organizace studentského projektu“ činí 144,- Kč/hod. (článek 2.5.b Zásad).

Pro řešitele

Průběh věcného řešení a čerpání finančních prostředků průběžně kontroluje komise SGS příslušné fakulty. Vyžaduje-li řešení změnu v projektu, je třeba podat žádost této komisi.

Řešitel je povinen zpracovat roční zprávu o řešení projektu, ve které popíše postup řešení, dosažené výsledky a čerpání finančních prostředků.

Dokumenty

2022

2021

2020

2019

2018

Starší