Studentská grantová soutěž

Cíle studentské grantové soutěže (SGS) jsou:

  • rozvíjet vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských nebo magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky,
  • zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké a vývojové práce studentů doktorského a magisterského studia,
  • zvyšovat schopnost studentů doktorského studia samostatně řešit a administrativně řídit projekty účelové podpory.

SGS probíhá na úrovni fakult, které uskutečňují doktorský studijní program, nebo magisterský studijní program. Zásady této soutěže jsou společné pro celou TUL. Za administraci na univerzitní úrovni zodpovídá Oddělení pro vědu a výzkum.

Pro uchazeče

Přihlášky se podávají pomocí online aplikace https://sgs.tul.cz. Přihlašovací údaje jako do Liane.

Dotazy a připomínky

Návody

Návody, nahrávka školení

Pro přístup k videím je třeba se přihlásit Google TUL účtem (nikoli soukromým).

Pro řešitele

Průběh věcného řešení a čerpání finančních prostředků průběžně kontroluje komise SGS příslušné fakulty. Vyžaduje-li řešení změnu v projektu, je třeba podat žádost této komisi.

Řešitel je povinen zpracovat roční zprávu o řešení projektu, ve které popíše postup řešení, dosažené výsledky a čerpání finančních prostředků.

Dokumenty

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Starší