Mezinárodní evaluační panel

Mezinárodní evaluační panel hodnotí sebeevaluační zprávu naší univerzity podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací, případně i další podklady vyžádané jím nebo ministerstvem školství.

Složení panelu

 • prof. Dr.-Ing. Matthias Ziegenhorn
  Fachgebiet Technische Mechanik und Maschienendynamik, Brandeburgische Technische Univerzitaet, Dresden
 • doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
  Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, Zlín
 • doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.,
  II. klinika AIM Lékařské fakulty Univerzity Komenského, OÚSA, Bratislava
 • prof. Dr.-Ing. habil. Yordan Kyosev
  Head of the Chair of Assembly Technology for Textile Products, Dresden
 • prof. Dr. Markus Westner
  OTH Regensburg, Faculty of Computer, Science and Mathematics, Regensburg
 • prof. Vicente Zarzoso Gascón-Pelegrí
  Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systémes de Sophia Antipolis, Les Algorithmes – Bât. Euclide B, Nice
 • Dr. Helen Mallinson, Ph.D.
  Mallinson Architects , Western Sudan Community Museums, London Metropolitan University, London
 • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • prof. Simonetta Polenghi
  Faculty of Educational Sciences, Università Cattolica del Sacro Cuore
 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Sebeevaluační zpráva

Dokumenty