Mezinárodní rada

Mezinárodní rada se zabývá kvalitou a hlavními směry vzdělávací a tvůrčí činnosti naší univerzity z hlediska jejího mezinárodního postavení. Spolupodílí se na formulování vize, mise a strategie dlouhodobého rozvoje.

Složení rady

  • prof. Dr. Claus Thorsten, Technical University of Dresden
  • prof. Dr. Dragan Damjanovic, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
  • prof. Karl Otto Ellefsen, Oslo School of Architecture and Design
  • prof. dr. hab. inż. Dawid Stawski, Lodz University of Technology
  • prof. Dr. András Németh, DSc., Eötvös Loránd University

Dokumenty