Grantový program PURE

Grantový program TUL „PURE“ usiluje o dlouhodobé posílení výkonu a kvality naší vědecké práce v oblasti základního výzkumu. Je určen pro menší, jasně definované a kompaktní týmy, které se zabývají základním výzkumem a již prokázaly své schopnosti vytvářet výsledky srovnatelné na mezinárodní úrovni.

Podání přihlášky

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k přetrvávajícímu období rozpočtového provizoria budou informace o vyhlášení výzvy Grantových programů TUL uveřejněny v dubnu 2022 s tím, že rektor TUL si vyhrazuje právo pro daný rok novou výzvu nevyhlásit.

K podání žádosti použijte online aplikaci (nepoužívejte Internet Explorer, vyžaduje přihlášení ke službám Google univerzitním účtem):

Viz též manuál pro práci s aplikacemi PURE a RISING-STARS (anglicky).

Dotazy

Dotazy ke grantovému programu PURE pokládejte, prosíme, prostřednictvím formuláře pro dotazy ke grantovým programům.

Dokumenty