Grantový program RISING-STARS

Grantový program TUL „RISING-STARS“ je zaměřen na podporu našich mladých talentovaných akademických pracovníků v oblasti základního výzkumu. Je určen pro menší, jasně definované a kompaktní týmy vedené akademickým nebo vědeckým pracovníkem, který získal titul Ph.D. nanejvýš před 7 lety.

Podání přihlášky

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k přetrvávajícímu období rozpočtového provizoria budou informace o vyhlášení výzvy Grantových programů TUL uveřejněny v dubnu 2022 s tím, že rektor TUL si vyhrazuje právo pro daný rok novou výzvu nevyhlásit.

K podání žádosti použijte online aplikaci (nepoužívejte Internet Explorer, vyžaduje přihlášení ke službám Google univerzitním účtem):

Viz též manuál pro práci s aplikacemi PURE a RISING-STARS (anglicky).

Dotazy

Dotazy ke grantovému programu RISING-STARS pokládejte, prosíme, prostřednictvím formuláře pro dotazy ke grantovým programům.

Dokumenty