Grantový program ENAGO

Cílem grantového programu TUL „ENAGO“ je zvýšit kvalitu publikačních výsledků našich doktorandů, akademických a vědeckých pracovníků. Umožňuje financovat jazykovou korekturu prováděnou firmou ENAGO. Korekturu vždy provádějí rodilí mluvčí, kteří jsou navíc odborníci z vědeckého oboru korigovaného článku.

Tyto služby lze využívat i bez financování z grantového programu ENAGO.

Kdo může žádat?

Žádat mohou studenti doktorských studijních programů, akademičtí pracovníci TUL (skupina A) a vědečtí pracovníci TUL (skupina C).

Postup objednání korektury

Při financování z grantového programu ENAGO

 1. Autor připraví článek v požadovaném formátu.
 2. Autor podá žádost o financování z GP ENAGO prostřednictvím online aplikace (odkaz níže).
 3. Je-li schválena podpora, autor poptá korekturu článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/.
 4. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na prorektorát pro vědu, výzkum a zahraničí.
 5. Korekturu objedná a po provedení uhradí prorektorát pro vědu, výzkum a zahraničí.
 6. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise.

Žádost o financování podejte prostřednictvím online aplikace (nepoužívejte Internet Explorer, vyžaduje přihlášení ke službám Google univerzitním účtem):

Viz též manuál pro práci s aplikací ENAGO.

Bez financování z grantového programu ENAGO

Je-li korektura financována z jiných zdrojů, postupujte následovně:

 1. Autor připraví článek v požadovaném formátu.
 2. Autor poptá korekturu článku jeho odesláním do systému ENAGO https://www.enago.com/tul/.
 3. ENAGO pošle cenovou nabídku autorovi článku a na prorektorát pro vědu, výzkum a zahraničí.
 4. Autor zašle na ENAGO standardní vyplněný objednávkový formulář překladu (do objednávky je nutné uvést jméno a e-mail objednatele), a to na adresu, ze které přišla nabídka. Viz vzor objednávky.
 5. Po vyhotovení korektury zašle ENAGO fakturu na mail uvedený v objednávce.
 6. Autor zajistí úhradu faktury z jiných zdrojů než ze zdrojů GP ENAGO.
 7. Autor zajistí uveřejnění článku ve vybraném časopise.

Dotazy

Dotazy ke grantovému programu ENAGO pokládejte, prosíme, prostřednictvím formuláře pro dotazy ke grantovým programům.

Dokumenty

K programu ENAGO