Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci (TUL) spojující více než 60 let zkušeností v oborech strojírenství a materiálového inženýrství. Naším cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Kromě propojení laboratoří technických oborů z TUL spolupracujeme s významnými subjekty aplikační sféry.

Výzkumné programy jsou zaměřeny na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Naše akreditované laboratoře poskytují služby v oblasti analýzy vody, půdy a vzduchu včetně řešení čištění zasažené oblasti.

Aktuality