Orgány ústavu

Vedení

Vědecká rada

 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.
  TUL, rektor
 • prof.Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
  CxI a FM TUL
 • prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
  ŠKODA AUTO Vysoká škola
 • Ing. Marcel Gómez, Ph.D.
  Severočeské vodovody a kanalizace
 • prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
  FM TUL
 • Ing. Petr Košvanec
  Alfico
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
  FS TUL
 • prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
  FS TUL
 • doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
  Univerzita Pardubice
 • Ing. Radek Trtílek
  Ústav jaderného výzkumu Řež
 • doc. Ing. Tůma Petr, CSc.
  FM TUL