Orgány ústavu

Vedení

Vědecká rada

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
  FS TUL, vedoucí výzkumného programu
 • doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
  TUL, rektor
 • Ing. Jiří Cvejn
  Magna, vedoucí vývoje výrobků
 • prof.Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
  CxI a FM TUL
 • Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
  FT TUL, proděkanka
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
  FSI ČVUT, děkan
 • prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
  FT TUL
 • prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
  FM TUL
 • prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.
  FM TUL
 • Ing. Jaroslav Kopta
  KHK Liberec, místopředseda představenstva
 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
  FS TUL, proděkanka
 • Ing. Roman Kumpošt
  Steinel, jednatel společnosti
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
  FT TUL
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc.
  FS TUL, vedoucí výzkumného programu
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
  UPA, rektor
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
  FP TUL
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
  FS TUL
 • Ing. Ladislav Mareš
  Elmarco, jednatel společnosti
 • prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
  FM TUL
 • doc. Ing. Ivan Mašín, CSc.
  Institut průmyslového inženýrství, FS a CxI TUL
 • doc. Ing. František Novotný, CSc.
  FS TUL
 • Ing. Vladimír Opatrný
  KHK Liberec, předseda představenstva
 • prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
  UTB Zlín emeritní rektor
 • Ing. Jiří Sloupenský, CSc.
  Rieter, vedoucí vývoje
 • RNDr. Jiří Slovák
  SÚRAO, Zástupce ředitele pro vývoj
 • doc. Ing. Tůma Petr, CSc.
  FM TUL
 • prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. VUT
  emeritní rektor
 • doc. Zippe Stanislav
  FUA TUL
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  EF TUL, prorektor