Základní informace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) je zatím nejambicióznější a nejdražší projekt Technické univerzity v Liberci. Jedná se o výzkumné centrum, spojující více než 60 let zkušeností v oborech strojírenství a materiálového inženýrství.

Kromě zaměření na oblast zpracování a využití nových progresivních materiálů (zejména nanomateriálů) se ústav orientuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií (zejména mechatronických systémů, pohonných jednotek atd.). Jednou z priorit je uplatnění výsledků výzkumu a vývoje a jejich využitelnost v praxi.

Naše akreditované laboratoře poskytují služby v oblasti analýzy vody, půdy a vzduchu včetně řešení čištění zasažené oblasti.