Mechatronics

Educational goals

Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.

Information

Study programme
Mechatronics (B0714A270001)
Faculty
FM
Type of study
Bachelor
Form of study
Full-time
Length of study
3
Awarded degree
Bc.
Language
Czech
Education area
Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Materials

Branches

Chytré technologie
Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.
Mechatronika
Primárním cílem bakalářského programu Mechatronika je nejen připravit studenta pro studium v navazujících magisterských programech, ať již zaměřených na oblast mechatroniky, nebo příbuzných technických oborů, ale také připravit absolventa schopného případně přímého uplatnění v praxi v technickém oboru, zejména automobilovém, elektrotechnickém či strojním, kde je preferován analytický přístup k řešení problémů a schopnost orientovat se v rychle se měnících moderních technologiích. Na rozdíl od stávajících bakalářských studijních oborů na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií je součástí studia i odborná praxe v průmyslové sféře, která umožní studentům lepší orientaci v podmínkách praxe a zvýší jejich schopnosti řešit konkrétní praktické problémy.

Courses of Chytré technologie branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

Courses of Mechatronika branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D., josef.cernohorsky@tul.cz

Refer to STAG for complete information