Information Technology

Educational goals

Akademický bakalářský studijní program Informační technologie je zaměřen na přípravu absolventů, kteří se mohou uplatnit přímo v praxi jako programátoři, správci operačních, informačních a logistických systémů nebo počítačových sítí. Případně mohou pokračovat ve studiu některého z avazujících magisterských oborů, zejména oboru Informační technologie, který je také akreditován na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technické univerzity v Liberci.

Information

Study programme
Information Technology (B0613A140005)
Faculty
FM
Type of study
Bachelor
Form of study
Full-time
Length of study
3
Awarded degree
Bc.
Language
Czech
Education area
Informatics

Branches

Aplikovaná informatika
Informatika a logistika
Inteligentní systémy
Informační technologie

Courses of Aplikovaná informatika branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

Courses of Informatika a logistika branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

Courses of Inteligentní systémy branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

Courses of Informační technologie branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D., josef.chaloupka@tul.cz

Refer to STAG for complete information