Mechanical Engineering

Educational goals

Cílem studia je vzdělávání studentů studijního programu v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství pro různá odvětví průmyslu pro budoucí výkon zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz na nejen tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu. Studenti a absolventi získají znalosti a vědomosti z aktuálního stavu a vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich dosavadní schopnosti a dovednosti, a tedy jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce resp. pokračování v navazujících studijních programech.

Information

Study programme
Mechanical Engineering (B0715A270008)
Faculty
FS
Type of study
Bachelor
Form of study
Part-time
Length of study
3
Awarded degree
Bc.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Strojírenství programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

More details

Contact: Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D., karel.frana@tul.cz

Refer to STAG for complete information