Polymers and Composites Technology

Educational goals

Hlavním cílem studijního programu je výchova a vzdělávání odborníků a absolventů v souladu s moderními průmyslovými trendy, znalostmi a požadavky průmyslové praxe v daném oboru pro různá odvětví průmyslu v České republice. Studenti a absolventi získají znalosti, vědomosti, dovednosti a informace z aktuálního vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich schopnosti, a tedy bezproblémové zapojení nejenom do praxe, ale i z hlediska případných strukturálních změn na trhu práce. Dalším cílem studia je také připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Information

Study programme
Polymers and Composites Technology (N0722A270001)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Technologie plastů a kompozitů programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing., petr.lenfeld@tul.cz

Refer to STAG for complete information