Czech Language and Literature for Education

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Educational goals

The study programme aims to develop language and literature competencies of the Czech studies students.

Profil absolventa

Profil absolventa: The graduate, in terms of language and communication competence, has the habits of a professional user of standard Czech in its written and spoken form. In terms of literary competence, the graduate has knowledge of Czech literature’s development from the beginning to the present day based on the study of the prescribed literary and professional texts, and further readings of their choice within the scope determined by the study plan and the recommended literature list. The graduate is well versed in selected problems of Czech language and literature teaching.

Information

Study programme
Czech Language and Literature for Education (B0114A300072)
Faculty
FP
Type of study
Bachelor
Form of study
Full-time
Length of study
3
Awarded degree
Bc.
Language
Czech
Education area
Educational Studies

Courses of major programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

Courses of minor programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Lábus Václav, Mgr. Ph.D., vaclav.labus@tul.cz

Refer to STAG for complete information