Materials and Technology

Educational goals

Cílem programu Materiály a technologie je vytvoření moderního typu interdisciplinární výuky s vyváženým poměrem teoretických a aplikačně orientovaných předmětů a příprava studentů na budoucí řešení komplexních inženýrských úloh s důrazem na zvyšující se podíl využití numerických metod modelování, které jsou nedílnou součástí předpokládaného přechodu strojírenství na způsob výroby označovaný jako Průmysl 4.0. Výchova budoucích specialistů technických odvětví ve studijním programu Materiály a technologie je tak cíleně koncipována jako ucelený soubor informací v širokém spektru oblastí, do kterých spadá především materiálové inženýrství, technologie zpracování různých typů materiálů, metrologie a navrhování technologických postupů výroby. Vývoj nových typů materiálů se specifickými užitnými vlastnostmi na kovové i nekovové bázi a jejich stále častější průmyslová aplikace byly logickým důvodem k jejich zařazení do výuky v rámci programu Materiály a technologie. Dílčím cílem předkládaného studijního programu je poskytnutí informací studentům o možnostech využití těchto typů materiálů v průmyslových aplikacích a způsobech zvyšování jejich užitných vlastností prostřednictvím technologického zpracování a strukturních změn.

Information

Study programme
Materials and Technology (N0715A270015)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Materials and Technology programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D., jaromir.moravec@tul.cz

Refer to STAG for complete information