History

Educational goals

Navazující magisterský studijní program Historie připravuje studenty na práci ve vědeckých a paměťových institucích (mj. vysoké školy, odborné vědecké ústavy, archivy, muzea, galerie, orgány památkové péče) či v jiných oblastech s uplatněním odborného historického vzdělání (mj. kulturní odbory orgánů státní správy a samosprávy, sdělovací prostředky, nakladatelství).

Information

Study programme
History (N0222A120026)
Faculty
FP
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Mgr.
Language
Czech
Education area
History

Courses of History programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

More details

Contact: Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D., jaroslav.pazout@tul.cz

Refer to STAG for complete information