Innovation and Industrial Engineering

Educational goals

Cílem studijního programu, který není přísně vymezen jako “konstrukční” či “technologický”, je připravit absolventy pro odborné činnosti realizované v rámci celého inovačního, resp. životního cyklu (nejen strojírenského) výrobku tj. při řízení inovačního procesu, při tvorbě inovačního záměru, při systematickém a kreativním generování konceptu inovovaného výrobku, při vývoji, konstrukci, testování i zdokonalování výrobků a následné projektování, inovaci či optimalizaci výrobního procesu (pracoviště, buňky, linky, layoutu). Student dále získá znalosti o principech návrhu a konstrukce komponent i sestav, získá dovednosti v oblasti pokročilých metod inovační kreativity, získá znalosti o stavbě výrobků, znalosti metodologií pro plánování a řízení projektů, o využívání konstrukčních materiálů, o moderních metodách modelování i o výrobě prototypů. Studenti získají znalosti návrhu, inovaci a optimalizaci výrobního procesu inovovaného výrobku a dovednosti, které jsou v souladu s trendy v oblasti technických inovací a průmyslového inženýrství. Absolvování studijního programu umožní studentům snadné uplatnění v různých průmyslových odvětvích na pracovním trhu ČR i EU. Cílem studia je rovněž připravit absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech. Realizace předmětného studijního programu tak přispěje k odstraňování deficitů, které má ČR v porovnání s nejvíce rozvinutými průmyslovými zeměmi v oblasti kvantity i kvality technických inovací i úrovně výrobního procesu.

Information

Study programme
Innovation and Industrial Engineering (N0788A270004)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Full-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Inovační a průmyslové inženýrství programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Lepšík Petr, doc. Ing. Ph.D., petr.lepsik@seznam.cz

Refer to STAG for complete information