Automotive Engineering

Educational goals

Cílem studia ve studijním programu je výchova odborníků pro výrobní a vývojovou praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti v oblasti konstrukce vozidel. Absolvent si osvojí metody konstruování, ale i další inženýrské disciplíny, mezi něž patří např. identifikace problémů, modelování a simulace, příprava a vyhodnocení experimentů atd., které může využít v inženýrské praxi i v obdobně zaměřených technických oborech. Jeho kompetence budou posíleny znalostmi z oblasti moderních výpočtových metod a odbornými dovednostmi podporujícími tvůrčí činnost a schopnostmi využívat tradičních i nových materiálů a technologií. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe, v rámci níž se seznámí s reálným inženýrským prostředím a poznatky rozšíří např. o: ” moderní trendy ve výrobě či provozu vozidel (nebo jeho částí), ” uplatnění systémů kvality a inovací v oblasti výroby vozidel a komponentů, ” současné trendy v technologii výroby a logistice, ” moderní metody ve zkušebnictví a současné trendy v příslušné legislativě, ” provozních podmínkách, ekologických aspektech provozu vozidel. Studijní program oproti současnému stavu výuky v zaměření Vozidla a motory nově přináší: ” téma elektromobility, ” téma kvality a inovací, ” vyšší důraz na ekologii provozu, ” téma jednostopých vozidel a pohonu lidskou silou, ” výrazně vyšší zapojení práce studentů v laboratořích, ” zapojení odborníků z praxe ve vybraných tématech, ” promítnutí myšlenek iniciativy Průmysl 4.0.

Information

Study programme
Automotive Engineering (N0716A270006)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Automobilové inženýrství programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Němeček Pavel, prof. Dr. Ing., pavel.nemecek@tul.cz

Refer to STAG for complete information