Faculty management

Dean’s office

Department of development and projects

Study office

Academic senate

 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – chair
 • doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. – vice-chair (academic chamber)
 • Ing. Ondřej Baťka – vice-chair (student chamber)
 • Ing. Iva Nováková, Ph.D. – secretary (not a senate member)

Academic chamber:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • Ing. Martin Borůvka, Ph.D.
 • Ing. Pavel Brabec, Ph.D.
 • doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
 • doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
 • doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
 • Ing. Martin Lachman, Ph.D.
 • doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc.
 • Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Student chamber:

 • Ing. Ondřej Baťka
 • Bc. David Blecha
 • Ing. Šárka Bukovská
 • Ing. Martin Hermann
 • Ing. Jaroslav Pulec
 • Ing. Vladimír Sojka

More information

Scientific board

 • doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – chair

Members – FME TUL:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
 • prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
 • doc. Ing. Pert Lepšík, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
 • prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.
 • doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
 • Ing. Jan Valtera, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.

Members – TUL:

 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

External members:

 • doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D. – FSI VUT Brno
 • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – FS VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Jiří Drbout – ŠA Vedoucí plánování značky
 • prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. – FJFI ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. – RTI FS ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. – FAV ZČU v Plzni
 • doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. – AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. – TF ČZU v Praze
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – FS VŠB-TU Ostrava
 • doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – FCHT VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc. – FS ČVUT v Praze
 • Ing. Pavel Šimák – ČEZ, a.s., JE Temelín
 • prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – FS ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. – Benteler ČR, s.r.o.

More information

Disciplinary committee

 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. – chair
 • Ing. Marie Stará, Ph.D.
 • Ing. Martin Hermann – Ph.D. student
 • Ing. Ondřej Friedrich – Ph.D. student

More information