Struktura a orgány fakulty

Děkanát

Oddělení rozvoje a projektů

Studijní oddělení

Referát zahraničních vztahů

Akademický senát

 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – předseda
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc. – místopředsedkyně za komoru akademických pracovníků
 • Ing. Jan Novák – místopředseda za komoru studentů
 • Ing. Šárka Bukovská –tajemnice

Členové komory akademických pracovníků:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
 • doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
 • doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
 • doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
 • Ing. Martin Lachman, Ph.D.
 • doc. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.
 • doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
 • Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Členové komory studentů:

 • Ing. Šárka Bukovská
 • Ing. Martin Hermann
 • Bc. Roman Nebeský
 • Bc. Radka Staňková
 • Bc. Pavel Uhlíř

Zástupci FS TUL v Akademickém senátu TUL:

Zástupci akademických pracovníků:

 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
 • doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. 

Zástupce studentů:

 • Ing. Jan Novák

Zástupce AS FS TUL v Radě vysokých škol

 • Ing. Pavel Brabec, Ph.D.

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – předseda

Členové – FS TUL:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
 • prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
 • doc. Ing. Pert Lepšík, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
 • prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.
 • prof. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Valtera, Ph.D.
 • prof. Ing. Tomáš Vít, Ph.D.

Členové – TUL:

 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

Externí členové:

 • doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D. – FSI VUT Brno
 • prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – FS VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Jiří Drbout – ŠA Vedoucí plánování značky
 • prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc. – FJFI ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. – RTI FS ZČU v Plzni
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. – FAV ZČU v Plzni
 • doc. Ing. Martin Luxa, Ph.D. – AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. – TF ČZU v Praze
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – FS VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – FCHT VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc. – FS ČVUT v Praze
 • Ing. Pavel Šimák – ČEZ, a.s., JE Temelín
 • prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. – FS ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc. – Benteler ČR, s.r.o.

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. – předsedkyně
 • Ing. Marie Stará, Ph.D.
 • Ing. Martin Hermann – student DSP
 • Ing. Ondřej Friedrich – student DSP

Stránky disciplinární komise