Struktura a orgány fakulty

Děkanát

Oddělení rozvoje a projektů

Studijní oddělení

Referát zahraničních vztahů

Akademický senát

 • Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. – předseda
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. – místopředseda (zaměstnanecká komora)
 • Ing. Ondřej Baťka – místopředseda (studentská komora)
 • Ing. Iva Nováková, Ph.D. –tajemnice (není členkou AS)

Zaměstnanecká komora:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • Ing. Martin Borůvka, Ph.D.
 • Ing. Pavel Brabec, Ph.D.
 • doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
 • Ing. Martin Lachman, Ph.D.
 • doc. Ing. Lubomír Moc, CSc.
 • doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc.
 • Ing. Jan Valtera, Ph.D.
 • Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Studentská komora:

 • Bc. David Blecha
 • Bc. Šárka Bukovská
 • p. Martin Hermann
 • Ing. Jaroslav Pulec
 • Bc. Adam Štěpánek

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – předseda

Členové – TUL:

 • prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
 • prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.
 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Janeček, CSc.
 • doc. Ing. Pert Lepšík, Ph.D.
 • prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc.
 • doc. Ing. Miroslav Malý, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Pavel Němeček
 • prof. Ing. Iva Nová, CSc.
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
 • prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc.
 • doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
 • doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc.

Externí členové:

 • doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
  UP DFJP Pardubice
 • prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
  FJFI ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
  FS ČVUT v Praze
 • Ing. Petr Kůsa, Ph.D.
  GDK Karlovy Vary
 • prof. Ing. Vladislav Laš, CSc.
  FAV ZČU v Plzni
 • plk. prof. Ing. Martin Macko, CSc.
  UO FVT Brno
 • prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
  VŠB-TU FS Ostrava
 • doc. Ing. František Palčák, CSc.
  SjF STU v Bratislave
 • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.
  ÚT AV ČR, v.v.i., Praha
 • prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
  emeritní profesor
 • prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc.
  emeritní profesor
 • doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc.
  FSI VUT v Brně
 • prof. Ing. Milan Růžička, CSc.
  FS ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Jiří Sloupenský
  emeritní člen
 • prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
  FS ČVUT v Praze
 • Ing. Pavel Šimák ČEZ, a.s.
  Jaderná elektrárna Temelín
 • doc. Ing. Jiří Vejvoda, CSc.
  Benteler ČR, s.r.o.

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. – předsedkyně
 • doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
 • Ing. Radka Jírová
 • Ing. František Manlig

Stránky disciplinární komise