Fakulta strojní

Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Její vědecko-výzkumná a vzdělávací činnost vychází z tradiční základny, zaměřené především na obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu a zpracování plastů.

Fakulta garantuje a zajišťuje odbornou úroveň pro všechny typy studijních programů – bakalářský, magisterské, doktorské.

Aktuality