Základní informace

Fakulta strojní je historicky nejstarší fakultou Technické univerzity v Liberci. Byla založena v roce 1953 jako Vysoká škola strojní.

Fakulta strojní je univerzitní fakultou. Směrování vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti fakulty vychází z tradiční vědecko-výzkumné základny, která byla v době svého založení zaměřena především na obory textilního, sklářského a automobilového průmyslu, zpracování plastů

Fakulta garantuje a zajišťuje odbornou úroveň pro všechny typy studijních programů – bakalářský, magisterské, doktorské.

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj se zaměřuje na oblasti, které odráží profesní zaměření kateder – výzkum a vývoj tradičních a moderních materiálů, výzkum, vývoj a inovace standardních a progresivních technologií, konstrukci speciálních strojů a zařízení, udržitelnou dopravu, ekologii, medicínu, energetiku.

Strategické oblasti a výzkumné programy představuje Strategie VVI FS TUL +2030.

Významný segment fakulty tvoří smluvní výzkum a vývoj pro průmyslovou praxi.

Vybavení laboratoří a odborných pracovišť fakulty strojní odpovídá mezinárodnímu standardu.

Fakulta strojní nabízí široké spektrum smluvního výzkumu a dalších služeb.