Přihlásit
Plánované akce
 • 24
  únor
  Sportovní ples TUL a anketa Sportovec roku 2017

  Koná se od 19.00 hodin v sále Lidových sadů. Na čtvrtý Sportovní ples TUL můžete lístky… číst dále

 • 01
  březen
  Březen – měsíc čtenářů. Akce univerzitní knihovny

  Celý měsíc březen je v knihovnách zasvěcen vám, čtenářům. Univerzitní knihovna chystá… číst dále

 • 01
  březen
  Celostátní kolo fyzikální olympiády spolupořádá FM

  Celostátní kolo fyzikální olympiády kategorie A – poslední ročník středoškoláků se koná… číst dále

Uchazeči

Elektronická přihláška

 

Vybrali jste si obor? Tak teď už stačí jen podat přihlášku.

Důležité je:

 • správně vyplnit fakultu, na kterou se uchazeč hlásí,
 • pohlídat si termín, do kterého se kompletní přihlášky na fakultě přijímají,
 • znát výši správního poplatku fakulty a dodat doklad o jeho zaplacení bankovním převodem

Přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku, poplatek se nevrací.

Desatero pro vyplnění e-přihlášky :

Pro vyplnění e-přihlášky budete potřebovat velké množství informací (osobních dat, klasifikaci ze SŠ atd.), proto zde uvádíme několik pokynů, jak podání přihlášky úspěšně zvládnout:

 1. Nejprve si přihlášku otevřete.
 2. Přihlášku můžete podat pouze na obory a kombinace oborů, pro které fakulta tuto formu podání přihlášky v daný akademický rok povolila.
 3. Rada pro uchazečky: Pokud jste na naši univerzitu už podávala přihlášku a nyní máte jiné jméno (z důvodu změny rodinného stavu), použijte iniciály původního příjmení. Po přihlášení osobní údaje opravte.
 4. Vyplňujte úplnou adresu včetně ulice.  Pro místo bydliště "Praha" volte z nabídky číselníku obcí "Hlavní město Praha".
 5. Pouhé vyplnění formuláře nestačí. Pokud to fakulta vyžaduje, přihláška musí být podaná i v písemné formě, a proto po vyplnění  formuláře přihlášku vytiskněte, podepište a spolu s dalšími náležitostmi, které fakulta pro přijetí přihlášky ke studiu vyžaduje (např. kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, střední školou potvrzené známky a studijní průměry, lékařské potvrzení apod.), odešlete na studijní oddělení příslušné fakulty. Požadavky naleznete na stránkách jednotlivých fakult a ústavu zdravotnických studií.
 6. Platbu administrativního poplatku provádějte buď platební kartou nebo bankovním převodem, se správným variabilním a specifickým symbolem. Údaje nutné pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol) se vám zobrazí po vyplnění a podání formuláře přihlášky a jsou uvedeny i v e-mailu potvrzujícím podání přihlášky.
 7. Po odeslání vyplněného elektronického formuláře přihlášky obdržíte informační e-mail se všemi základními údaji o podané přihlášce a údajích nutných pro zaplacení administrativního poplatku.
 8. Po uhrazení administrativního poplatku a doručení vytištěné a podepsané přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, bude přihláška studijním oddělením fakulty ověřena a zařazena mezi přijaté přihlášky. Pouze přihlášky zařazené mezi přijaté budou v průběhu přijímacího řízení vyhodnocovány.  Zařazení přihlášky mezi přijaté si můžete zkontrolovat. O převedení přihlášky mezi přijaté budete opět informováni e-mailem.
 9. Registrovanou přihlášku můžete prostřednictvím on-line formuláře zrušit. Přihlášky zařazené mezi přijaté už rušit on-line nelze.
 10. V případě nejasností nebo pochybností se obracejte na studijní oddělení fakulty, na kterou přihlášku podáváte.