Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v aule budovy G … číst dále

 • 29
  listopad
  Petr Lenfeld, kandidát na děkana FS, představí svůj program

  Petr Lenfeld, jediný kandidát na děkana fakulty strojní, se představí na shromáždění… číst dále

Uchazeči

Přijímací řízení

Uchazeči se hlásí ke studiu zvoleného studijního programu a studijního oboru řádně vyplněnou a ve stanoveném termínu podanou přihláškou ke studiu. Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění je povinné, v případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu zaevidována.

Přihlášky ke studiu uchazeči podávají na fakultu, na kterou se hlásí. Termín, do kterého se přihlášky na všech fakultách přijímají a do kterého by měly být kompletní, je stanoven jednotlivými fakultami. Výši poplatku  stanovuje fakulta. Spolu s podáním přihlášky se vyžaduje doklad o zaplacení správního poplatku při přijímacím řízení, poplatek se hradí buď platební kartou nebo bankovním převodem. Přihláška bude zaevidována až po zaplacení poplatku, poplatek se nevrací.

Podmínky a přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich splnění stanovuje fakulta. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny u jednotlivých fakult a jsou zveřejněny na úředních deskách a www stránkách fakult.

Uchazečům se zdravotním znevýhodněním se doporučuje, aby se před podáním přihlášky ke studiu na TUL spojili s Akademickou poradnou a centrem podpory TUL.

Uchazeči ze zahraničí musí předložit zahraniční doklad o vzdělání opatřený nostrifikační doložkou nebo potvrzením o rovnocennosti vzdělání. Uznání zahraničních maturitních vysvědčení provádějí školská oddělení krajských úřadů (zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška 12/2005 Sb.), o uznání zahraničních vysokoškolských diplomů uchazečů o studium rozhodují veřejné vysoké školy uskutečňující obsahově obdobný akreditovaný studijní program (zákon č. 111/1998 Sb.).