Přihlásit
Plánované akce
 • 24
  únor
  Sportovní ples TUL a anketa Sportovec roku 2017

  Koná se od 19.00 hodin v sále Lidových sadů. Na čtvrtý Sportovní ples TUL můžete lístky… číst dále

 • 01
  březen
  Březen – měsíc čtenářů. Akce univerzitní knihovny

  Celý měsíc březen je v knihovnách zasvěcen vám, čtenářům. Univerzitní knihovna chystá… číst dále

 • 01
  březen
  Celostátní kolo fyzikální olympiády spolupořádá FM

  Celostátní kolo fyzikální olympiády kategorie A – poslední ročník středoškoláků se koná… číst dále

Uchazeči

Uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy, zákonem č. 111/1998 Sb. (viz § 89, § 90, § 105, § 106), o vysokých školách v platném znění a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

TUL uznává vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole v obsahově obdobných studijních programech, které uskutečňuje, na základě žádosti.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu – zahraničnímu oddělení) - formulář viz níže (lze poštou či osobně).

Úřední hodiny: budova IC, 4. patro - úterý a čtvrtek - 8,30-10,00 hodin, dále dle předchozí dohody

Postup při uznávání akademické kvalifikace (MŠMT)

Přehled platných smluv o uznání dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Poplatek za žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání lze uhradit také on-line zde.