Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v budově G … číst dále

 • 29
  listopad
  Představení kandidátů na děkana FS

  Kandidáti se představí na shromáždění Akademické obce Fakulty strojní TUL ve 12.30 hodin.… číst dále

Uchazeči

Uznávání zahraničního VŠ vzdělání

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy, zákonem č. 111/1998 Sb. (viz § 89, § 90, § 105, § 106), o vysokých školách v platném znění a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

TUL uznává vysokoškolské vzdělání získané na zahraniční vysoké škole v obsahově obdobných studijních programech, které uskutečňuje, na základě žádosti.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu – zahraničnímu oddělení) - formulář viz níže (lze poštou či osobně).

Úřední hodiny: budova IC, 4. patro - úterý a čtvrtek - 8,30-10,00 hodin, dále dle předchozí dohody

Postup při uznávání akademické kvalifikace (MŠMT)

Přehled platných smluv o uznání dokladů o vzdělání, kterými je Česká republika vázána v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Poplatek za žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání lze uhradit také on-line zde.