Studijní programy

Bakalářský studijní program:

 • Architektura a urbanismus – B0731A010009
  Nově akreditovaný čtyřletý bakalářský studijní program
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru – B0213A310007
  Nově akreditovaný čtyřletý bakalářský studijní program

Navazující magisterský studijní program:

 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru – N0213A310009
  Nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský studijní program
 • Architektura a urbanismusN0731A010013
  Nově akreditovaný dvouletý navazující magisterský studijní program

Doktorský studijní program:

 • Architektura a urbanismus – P0731D010009
  Nově akreditovaný doktorský studijní program
 • Výtvarné umění – P0213D310002
 • Nově akreditovaný doktorský studijní program

Architektura a urbanismus
Studenti architektury a urbanismu se v individuálních konzultacích setkají s významnými tvůrčími osobnostmi v oboru a tím získají cenné zkušenosti a odlišné úhly pohledu na současnou architekturu i možná urbanistická řešení. Ateliérová zadání jsou směřována jak lokálně do České republiky (Praha, Liberecko), tak globálně (Nizozemsko, Spojené Státy, Island). Studenti postupně prochází celým procesem navrhování: od odborné rešerše, analýzy prostředí, konzultace návrhů v procesu jejich vývoje až po závěrečnou prezentaci na konci každého semestru. Fakulta úzce spolupracuje s odborníky z praxe, kteří na fakultě přednáší a vedou studenty.

Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.
Studijní program navazuje na současné tendence dočasných i trvalých zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.
Webové stránky