Pro studenty a uchazeče


Architektura a urbanismus
Studenti architektury a urbanismu se v individuálních konzultacích setkají s významnými tvůrčími osobnostmi v oboru a tím získají cenné zkušenosti a odlišné úhly pohledu na současnou architekturu i možná urbanistická řešení. Ateliérová zadání jsou směřována jak lokálně do České republiky (Praha, Liberecko), tak globálně (Nizozemsko, Spojené Státy, Island). Studenti postupně prochází celým procesem navrhování: od odborné rešerše, analýzy prostředí, konzultace návrhů v procesu jejich vývoje až po závěrečnou prezentaci na konci každého semestru. Fakulta úzce spolupracuje s odborníky z praxe, kteří na fakultě přednáší a vedou studenty.

Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.
Studijní program navazuje na současné tendence dočasných i trvalých zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

Eva Konopová
+420 485 353 506
eva.konopova@tul.cz
budova F3, 4. patro, prosklené dveře


OMBUDSMANKA:

Ing. Jana Košťálová
kontakt: jana.kostalova@tul.cz


PORADCE PRO STUDENTY:
Ing. arch Ivo Louda
ivo.louda@tul.cz


STUDENTSKÝ SPOLEK AUF:

Facebook AUF
kontakt: auf.spolek@gmail.com