Vědecká a tvůrčí činnost

PROJEKTY

FONDY ROZVOJOVÉ ČINNOSTI

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci zřídila v roce 2020 Fondy rozvojové činnosti s cílem zajistit systémovou podporu strategicky významných oblastí rozvojové činnosti akademických pracovníků fakulty a studentů doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů, v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty umění a architektury.

Definici jednotivých fondů, pravidla a podmínky poskytování finanční podpory na jednotlivé projekty upravuje směrnice děkana č. 2020 Fondy rozvojové činnosti FUA TUL.


Fond umělecké činnosti
Fond ediční činnosti
Fond vědy a výzkumu
Fond studentských akcí

Výstupy vědecké činnosti

Výstupy tvůrčí činnosti