Regionální kontaktní centrum

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM pro základní výzkum v oblasti architektury a urbanismu (RKC).

Regionální kontaktní centrum je pracovištěm, které zajišťuje spolupráci FUA s externími partnery v ČR i v zahraničí. Cílem činnosti RKC je budování odborných sítí a rozvíjení spolupráce s externími partnery, zapojení dalších akademických a výzkumných pracovišť do společných projektů s FUA TUL i působení vůči zahraničním institucím. Sledujeme, komunikujeme a zapojujeme se do aktuálních světových trendů výzkumu a praxe v oblasti architektury a urbanismu.

SPOLUPRÁCE S MĚSTY A OBCEMI
V rámci RKC nabízíme různé formy spolupráce také městům a obcím, krajům i dalším veřejným a soukromým institucím a subjektům. Nabízíme tyto služby:

  • ZADÁNÍ STUDENTSKÝCH ATELIÉROVÝCH PRACÍ – zadávání semestrálních prací na konkrétní téma dle dohody s partnerem. Jedná se o propojení s praxí, kdy studenti mají možnost přímé spolupráce s partnery. Práce jsou vedeny zkušenými architekty v rámci ateliérové školní výuky. Zadání v lednu s výstupy v červnu nebo zadání v září s výstupy v únoru následujícího roku. Výsledkem jsou ověřovací studie a vize otevírající různé přístupy a možnosti, vhodné k prověření a ujasnění záměrů či východisek a k zahájení diskuze nad záměry v rámci obce a s občany. Forma: prezentační panely s výkresy a vizualizacemi, modely, veřejná prezentace, výstava, publikace. Finanční nákladnost (příspěvek): od 55 000 – 500 000 Kč
  • ŘEŠENÍ SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO / APLIKAČNÍHO PROJEKTU (na základě grantové výzvy)
  • VYPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ A ANALÝZ v oboru architektury, urbanismu a územního plánování
  • PROJEKČNÍ ČINNOST V RÁMCI KANCELÁŘE FUA – vypracování profesionálních studií a projektůKONTAKTY:
Ing. arch. Jan Koníček

jan.konicek1@tul.cz
+420 608 942 386

Mgr. Jitka Havlíková

jitka.havlikova@tul.cz
+420 485 353 594, 602 225 620

Technická univerzita v Liberci
Fakulta umění a architektury
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1