Fakulta umění a architektury

Aktuality

Pozvánka k doktorským kolokviím
Program DOKTORSKÁ KOLOKVIA 2023
termín 25. – 26. 5. 2023

TUL, zasedací místnost IC, suterén
Studentská 2, Liberec 1


FUA TUL oznamuje termín obhajoby disertační práce MgA. Blanky Kirchner,
která proběhne ve čtvrtek 25. 5. 2023 od 11 hodin v zasedací místnosti IC TUL (suterén), Studentská 2, Liberec 1.


Přelepka ISIC/ITIC s platností do 12/2024. Cena přelepky je 250 Kč, objednací formulář na https://cards.tul.cz


.
Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru architektury, urbanismu a umění. Fakulta studentům poskytuje špičkové vzdělávání, kvalitní technické zázemí, možnosti výzkumné činnosti a mezioborovou spolupráci.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
Architektura a urbanismus
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

Absoloventi FUA se uplatní jako samostatně a kriticky přemýšlející tvůrci, architekti, urbanisté, výtvarní umělci a designéři prostředí. Naleznete mezi nimi však i vizualizátory, publicisty, grafické designéry, kurátory, art direktory, ilustrátory, učitele nebo výzkumné pracovníky. Se vzděláním od nás se prostě neztratíte!