Fakulta umění a architektury

Aktuality

Zahájení LS 2022/2023 pro studující SP Architektura a urbanismus

témata architektonických atelierů pro LS 2022/2023 –

doc. Ing. arch. Jiří Buček – bakalářské a diplomové práce, vlastní zadání či zadání vybrané individuálně

doc. Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.

.
Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru architektury, urbanismu a umění. Fakulta studentům poskytuje špičkové vzdělávání, kvalitní technické zázemí, možnosti výzkumné činnosti a mezioborovou spolupráci.

STUDIJNÍ PROGRAMY:
Architektura a urbanismus
Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru

Absoloventi FUA se uplatní jako samostatně a kriticky přemýšlející tvůrci, architekti, urbanisté, výtvarní umělci a designéři prostředí. Naleznete mezi nimi však i vizualizátory, publicisty, grafické designéry, kurátory, art direktory, ilustrátory, učitele nebo výzkumné pracovníky. Se vzděláním od nás se prostě neztratíte!