Základní informace

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Historie i současnost Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci je spjata s významnými tvůrčími osobnostmi, mezinárodně respektovanými praktikujícími architekty a umělci. Zakladatel školy profesor Jiří Suchomel se podílel například na realizaci obytného domu pro Internationale Baustellung v Berlíně nebo Českého domu ve švédském Malmö a je držitelem Pocty České komory architektů za celoživotní dílo.

Stavby pedagogů a architektů Petra Stolína a Aleny Mičekové, Zen Houses a Mateřská škola Nová Ruda, byly oceněny nezávislou mezinárodní porotou v letech 2016 a 2019 Českou cenou za architekturu, jako nejlepší stavby v České republice. Podobně získal architekt Jiří Buček s ateliérem SIAL Grand Prix architektů 2014 za přestavbu Městských lázní v Liberci na Oblastní galerii. Další vedoucí ateliéru Saman Saffarian, navazuje na své pětileté zkušenosti práce u Zaha Hadid Architects v Londýně, architekt Radek Kolařík zase čerpá cenné zkušenosti z práce u Jeana Nouvela v Paříži.

Na škole v každém semestru působí také krátkodobě hostující vedoucí ateliérů, kteří doplňují pestrost celkové nabídky tvůrčích přístupů.

Katedru umění vede kurátor a umělec Jan Stolín, spoluautor oceňovaného Památníku bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci. V roce 2000 se stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, která se každoročně uděluje nejlepším mladým umělcům do věku 35 let. Jeho spolupracovníkem je Richard Loskot, finalista Ceny J. Chalupeckého v roce 2012, 2014 a 2017, vystavující v Německu, Spojeném království nebo v Itálii.

Velký otevřený ateliér
Ateliérová výuka probíhá v unikátním velkoprostorovém ateliéru, který vytváří sdílené tvůrčí prostředí pro všechny studenty. Prostor, který je přístupný 24/7, postavený na modelu Michiganské univerzity v Ann Arbor, je svým způsobem v Evropě unikátní. Ateliér poskytuje dostatek místa jak pro samostatnou tvůrčí činnost, pro konzultace, tak i pro další akce, jako jsou semestrální výstavy nebo studentské soutěže.

Technické vybavení a specializované laboratoře
Studentům jsou k dispozici: Modelářská dílna, zařízení na 3D tisk, laserová řezačka, řezačka na polystyren, laboratoř virtuální reality, CAD – laboratoř, počítačová učebna, centrum tisku, rozsáhlá knihovna zaměřená na umění a architekturu, školní galerie, posluchárny, workshopové učebny.

STAVTE S NÁMI OBYVATELNĚJŠÍ MĚSTA!

Absolventi FUA se uplatní jako samostatně a kriticky přemýšlející tvůrci, architekti, urbanisté, výtvarní umělci a designéři prostředí. Naleznete mezi nimi však i vizualizátory, publicisty, módní návrháře, grafické designéry, kurátory, designéry šperků, art direktory, ilustrátory, učitele nebo výzkumné pracovníky. Se vzděláním od nás se prostě neztratíte.

STUDIJNÍ PROGRAMY

Architektura a urbanismus
Studenti architektury a urbanismu se v individuálních konzultacích setkají s významnými tvůrčími osobnostmi v oboru a tím získají cenné zkušenosti a odlišné úhly pohledu na současnou architekturu i možná urbanistická řešení. Ateliérová zadání jsou směřována jak lokálně do České republiky (Praha, Liberecko), tak globálně (Nizozemsko, Spojené Státy, Island). Studenti postupně prochází celým procesem navrhování: od odborné rešerše, analýzy prostředí, konzultace návrhů v procesu jejich vývoje až po závěrečnou prezentaci na konci každého semestru. Fakulta úzce spolupracuje s odborníky z praxe, kteří na fakultě přednáší a vedou studenty

Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
Základem studia je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Program podporuje tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru a preferuje multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.
Studijní obor navazuje na současné tendence dočasných i trvalých zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat

JAKÁ TÉMATA JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÁ?

Katedra architektury a urbanismu
Udržitelná architektura
Obyvatelná a sociálně spravedlivá města
Využití dat a nových technologií pro efektivnější navrhování
Mezinárodní prosíťování s odborníky při hledání nejlepších lokálních řešení

Katedra umění
Umění ve veřejném prostoru
Multimédia a světelný design
Virtuální a smíšená realita
Prolínání digitální a fyzické zkušenosti současného světa

ZKUŠENOSTI A UPLATNĚNÍ


Architektonická praxe, práce v týmu urbanistického plánování – městský architekt, rekonstrukce a revitalizace, 3D modelování prostoru, umělec reagující na aktuální témata společnosti, kurátorská činnost, práce ve státní či městské samosprávě, výzkumná činnost, práce v oblasti vzdělávání a propagace, konzultantské práce.