Struktura a orgány fakulty

Vedení

Akademický senát

Dokumenty AS FUA

Komora akademických pracovníků:

Komora studentů:

Umělecká a vědecká rada

Dokumenty UVR FUA

interní členové:

externí členové:

Kolegium děkana

Dokumenty Kolegia děkana FUA

Disciplinární komise

Dokumenty DK FUA

za akademiky:

za studenty:

  • Lýdia Chrobáková
  • Tomáš Sloboda

Organizační schéma fakulty