Struktura a orgány fakulty

Vedení

 • děkan
  doc. M.A. Jan Stolín
 • proděkan pro pedagogickou činnost
 • proděkanka pro vědu a výzkum
 • proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy
 • tajemnice fakulty
  Mgr. Jitka Havlíková

Akademický senát

Dokumenty AS FUA

Komora akademických pracovníků:

Komora studentů:

Umělecká a vědecká rada

Dokumenty UVR FUA

interní členové:

externí členové:

Kolegium děkana

Dokumenty Kolegia děkana FUA

Disciplinární komise 2023-2024

Dokumenty DK FUA

za akademiky:

za studenty:

 • Anna Jebavá
 • Natálie Rachmetov – tajemnice

Organizační schéma fakulty