Struktura a orgány fakulty

Vedení

  • tajemnice fakulty
    Mgr. Jitka Havlíková

Akademický senát

Dokumenty AS FUA

Komora akademických pracovníků:

Komora studentů:

Umělecká a vědecká rada

Dokumenty UVR FUA

interní členové:

externí členové:

Kolegium děkana

Dokumenty Kolegia děkana FUA

Disciplinární komise 2023-2024

Dokumenty DK FUA

za akademiky:

za studenty:

  • Anna Jebavá
  • Natálie Rachmetov – tajemnice

Organizační schéma fakulty