Struktura a orgány fakulty

Vedení

 • děkan
  Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
 • proděkan pro pedagogickou činnost
  doc. M.A. Jan Stolín
 • proděkan pro vědu, výzkum a hospodářskou činnost
  Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian
 • proděkanka pro zahraniční vztahy
  doc. Mgr.A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.
 • tajemnice fakulty
  Mgr. Jitka Havlíková

Akademický senát

Dokumenty AS FUA

Komora akademických pracovníků:

Komora studentů:

Umělecká a vědecká rada

Dokumenty UVR FUA

interní členové:

externí členové:

Kolegium děkana

Dokumenty Kolegia děkana FUA

Disciplinární komise

Dokumenty DK FUA

za akademiky:

za studenty:

 • Lýdia Chrobáková
 • Tomáš Sloboda

Organizační schéma fakulty