Katedra umění

Základem studia na Katedře umění je průzkum, analýza a utváření vztahů mezi designem, uměním a veřejně sdílenými prostory. Pedagogové na Katedře umění podporují tvůrčí a inovativní myšlení v oblasti utváření, recepce a kritiky umělecké tvorby ve veřejném prostoru. Preferují multidisciplinární přístup k tvůrčí praxi s aktivním využitím veškerých dostupných médií. Ty mohou zahrnovat tvorbu 2D i 3D fyzických i digitálních objektů, instalací, prostředí, ale také návrhy intervencí do urbánních, krajinných a smíšených veřejných prostor a míst a rozmanité způsoby individuální a komunitní participace občanské veřejnosti na jejich vzniku.

Studijní obor Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru, který katedra umění zaštiťuje, navazuje na současné tendence dočasných i trvalých zásahů do veřejného prostoru a připravuje odborníky, kteří budou aktivně kvalitu veřejného prostoru ovlivňovat. Více informací v článku na webu Czechdesign .


Vedoucí katedry: doc. M.A. Jan Stolín

Akademičtí pracovníci:
Ing. Richard Charvát, Ph.D.
prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran
MgA. Blanka Kirchner
prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Vladimíra Králová
Ing. arch. Ivo Louda
PhDr. Karel Srp, Ph.D.
MgA. Karel Matouš Zavadil, Ph.D.

Technický asistent:
MgA. Jan Rouha

Externisté:
Ing. Miroslav Čáslavský
Mgr.A. Radka Folprechtová

Mgr. Ivana Hubáčková
Ing. arch. MgA. Aleš Novák

Doktorandi:
Rozárka Jiráková
Blanka Kirchner
Martin Kratochvíl
Ivo Louda
Kristýna Dvořáková
Jan Rouha
Pavla Zemanová

Odkazy:
Galerijní laboratoř