Zdeněk Jiran

prof. Ing. arch. ZDENĚK JIRAN

Architekt, pedagog, odborný kritik a publicista činný též v zahraničí. Pracoval v mnoha odborných porotách, byl členem Vědecko – umělecké rady FA ČVUT Praha, členem Akademického senátu FA ČVUT Praha, pracoval v Komisi Rady HMP pro rozvoj, byl předsedou dozorčí rady ČKA a městským architektem Železného Brodu. Jiranovy architektonické projekty a realizace jsou od 90. let 20. stol. pravidelně publikovány v domácích i zahraničních odborných časopisech a knihách o architektuře, jeho práce byly vystavovány např. na bienále architektury v Benátkách, dále na výstavách v Berlíně, Paříži, Vídni, Brně, Londýně a New Yorku. V letech 1994-95 byl členem vědeckopedagogického kolegia zakládajícího Fakultu architektury na Technické univerzitě v Liberci.

VZDĚLÁNÍ:
1978 – 1983 Vysoké učení technické, Fakulta architektury Brno, diplomová práce na téma „Restituce kavárny ERA v Brně – Černých Polích (1928) – Josef Kranz a brněnský funkcionalismus“

PROJEKČNÍ PRAXE:
od 2012 JIRAN A PARTNER architekti s.r.o. (JPA)
1995 – 2012 JIRAN KOHOUT architekti s.r.o. (JKA)
1992 – 1994 JIRAN, BOUŘIL, KOHOUT, MÁSLO, architekti s.r.o. (JBKM)
1991 – 1992 Architektonická kancelář S. J. K. (arch. Alena Šrámková, arch. Michal Kohout)
1990 – 1991 Studio S. I. A. L. Liberec (arch. Karel Hubáček)
1989 – 1989 Stavoprojekt Liberec, ateliér 03

ZAHRANIČNÍ PROJEKČNÍ PRAXE:
1991 Gerhard J. Naumann architekt, Regensburg
1990 Klaus Franzmair, Architekturbüro Salzburg
1989 – 1990 Prof. Wilhelm Holzbauer, Vídeň
2005 Allied Architects International (AAI), Ivana a Jan Bendovi, Šanghaj, Čína

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:
2018 jmenován profesorem pro obor architektura a stavitelství na Kat. architektury FSv ČVUT Praha
od 2016 Fakulta stavební ČVUT Praha, Katedra architektury, vedoucí ateliéru (s Ing. arch. Novotnou)
2014 – 2015 Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ateliéru (s Ing. arch. Editou Lisecovou)
2012 – 2013 Fakulta architektury ČVUT, vedoucí ateliéru na Ústavu navrhování (ved. Ing. arch. Ján Stempel)
2009 habilitován na Fakultě architektury ČVUT Praha
1995 – 2005 Fakulta architektury ČVUT, Ústav arch. L. Lábuse – vedoucí ateliéru (s Ing.arch. Vavříkem)

OCENĚNÍ:
2016 Brick Award, cena za nejhezčí fasádu z lícových cihel
2013 Mies van der Rohe Award, nominace v kategorii Collective housing
Grand Prix Obce architektů, čestné uznání v kategorii novostavba
2012 Best of Realty 2012, cena v kategorii hotelových projektů
Building Efficiency Awards, cena v kategorii rodinné domy
2009 Rockhouse – český nízkoenergetický dům, řádná odměna
2005 Nový domov, 4. kategorie – výstavba bytů v domech zvláštního určení
2002 Cena Klubu za starou Prahu, nominace za novou stavbu v historickém prostředí 1996-2001
2001 Grand Prix Obce architektů, cena v kategorii rekonstrukce
Fasáda roku, zvláštní uznání mediálních partnerů v kategorii novostavba
PRESTA JIŽNÍ ČECHY 1996-2000, Prestižní stavba Jižních Čech v kategorii občanských a průmyslových staveb
1998 Mies van der Rohe Award, nominace v kategorii Office
Cena časopisu Stavitel – Stavba roku 1998, cena za stavebně architektonický detail
Grand Prix Obce architektů, čestné uznání v kategorii novostavba
VITRABLOK, 1. cena
1997 Grand Prix Obce architektů, hlavní cena v kategorii bydlení
FOR HABITAT, 1. cena veletrhu
1996 Grand Prix Obce architektů, čestné uznání v kategorii novostavba
Městský bazén Horažďovice, 1. místo

PŘEHLED PUBLIKACÍ:
Jiran, Zdeněk (ed.): Česká architektura 2012-2013: ročenka, Praha: Prostor – architektura, interiér, design, 2014
Jiran, Zdeněk: Vliv architekta na formování stavebního programu investora – 5 staveb a 5 projektů JKA, Habilitační přednášky 3/2009, Praha: České vysoké učení technické, 2009

VÝSTAVY PRACÍ:
2013 Grand Prix Obce architektů, Fragnerova galerie
2004 Čeští finalisté ceny Mies van der Rohe Award – Fragnerova galerie
2003 Un Salon Tchéque – výstava 10 současných architektů ČR, Paříž
2002 Grand Prix Obce architektů Fragnerova galerie
2001 Možná první, zatím poslední – účast na výstavě S. V. U. Mánes, Praha
Deset století architektury – expozice XX. stol. – Plečnikův sál Pražského hradu
PRESTA – prestižní stavba Jižních Čech 1996-2000 – České Budějovice
Národní technická knihovna – vítězné soutěžní návrhy – Fragnerova galerie
2000 Česká architektura 1989-1999, Tereziánské křídlo Pražského hradu
1999 – 2000 Grand Prix Obce architektů, New York, České centrum
1999 Grand Prix Obce architektů, Berlín, České centrum
1998 Europalia, České centrum Brusel, St. Truiden
Fragnerova galerie Praha
FOR ARCH Praha Letňany
1997 FOR HABITAT Praha Strahov
Grand Prix Obce architektů Fragnerova galerie
1996 Grand Prix Obce architektů Fragnerova galerie (JBKM)
1994 Pražský Hrad, Galerie pod Plečnikovým schodištěm (JBKM, DA, Koucký, Pleskot)