Michal Koleček

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, kurátor, teoretik a kritik umění působí na Fakultě umění a architektury od roku 2020. Zabývá se dějinami a teorií výtvarného umění a designu se zaměřením na problematiku současných uměleckých projevů; kurátorskými studii se zaměřením na rozvoj metod současné kurátorské praxe a socializace současného umění. V odborných studiích uveřejněných v České republice i v zahraničí se věnuje především teoretické reflexi nejnovějších pohybů na české a středoevropské umělecké scéně s důrazem na umění pracující s konkrétním sociálním kontextem a využívající různých participativních, performativních a kooperativních tendencí, přičemž tyto pohyby zařazuje do širšího sociokulturního rámce.

Konzultační hodiny: dle dohody

Email: michal.kolecek@tul.cz

Odkazy:
Artlist Michal Koleček
Wikipedie Michal Koleček