Blanka Kirchner

MgA. Blanka Kirchner, Ph.D.

Blanka Kirchner je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (FUD UJEP) v Ústí nad Labem, obor Fotografie a digitální média. Na FUD UJEP v letech 2010 – 2013 pracovala jako odborná asistentka v ateliéru Performance (nyní Prostor – objekt – akce), který vede doc. Jiří Kovanda. Její dokumentující umělecké aktivity vycházejí zejména ze systematicky produkovaných denních záznamů, deníkových zápisků, autorských textů, korespondencí a různých slovních a větných happeningů.
Její práce vyšly knižně pod názvy Pět žen. Jedna věta denně. (2018, spolupráce s E. Konečnou, M. Turčínovou, K. Konečnou, M. Cibikovou) a Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným (2014) a Dvojtečka (2022).
Od roku 2019 působí na Katedře umění FUA TUL, jako lektorka předmětu Výtvarný ateliér.
Od roku 2021 působí na FUA TUL jako proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy.
V listopadu 2023 byl odhalen umělecký objekt pro PF TUL v rámci projektu Seminář naděje, jehož kurátor je prof. Michal Koleček.


Výuka:
Výtvarný ateliér (KUM/VA3, KUM/VA4, KUM/VA8, KUM/VA9)

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:00
Budova F3, děkanát FUA, 4. patro

Kontakt: blanka.kirchner@tul.cz, +420 48535 3508

Odkazy:
Web: Blanka Kirchner
Výstava: Vrstvy událostí
Rozhovor: Můj život a mé vnímání času je nejautentičtější materiál
Příběh konstruovat neumím, jen zaznamenávat a dávat do souvislostí
Knihy: Issue – Blanka Kirchner


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

Vzdělání:
2020 -2023 – TUL, Fakulta umění a architektury, Liberec
Výtvarné umění (Ph.D.)
2009 – 2011 – UJEP, Fakulta umění a designu , Ústí nad Labem
Kurátorská studia (MgA.)
2001 – 2008 UJEP, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem
Fotografie a digitální média (MgA.)

Zahraniční stáž:
2022 České centrum v Berlíně, Německo
2006 FHTW (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft), Berlín, Německo
2009 Turku Art Museum, Finsko

Výstavy (výběr):
2023 Časová rovina, Galerie 2, Dům umění, Ústí nad Labem / samostatná výstava
2022 Dvojtečka, Oblastní galerie Liberec / samostatná výstava
2021 Hlava, ruka, vzpomínka, Malá výstavní síň Liberec
2020 Iluzivní prostor, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2018 Vrstvy událostí, Nevan Contempo, Praha / samostatná výstava
2015 Nikdy nebylo lépe. Galerie AVU, Praha
2015 Tektonika paměti, Dům umění, Brno
2015 The Art of Urban Practise Breaking Out of Dilema. Rotor, Graz, Rakousko
2014 Konec světa. UKG, Nitra, Slovensko
2014 Tektonika paměti. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2014 Konec světa. Ukradená galerie, Nitra, Slovensko
2013 Máte doma prach? NoD Mini, Praha
2013 David Shrigley je o 33 cm vyšší než já. GASK, Kutná Hora / samostatná výstava
2013 ESSL Art Award. Galere Futura, Prague
2013 Minimální trvanlivost. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2012 My hobby is collecting dust and dreams, ICSP Brooklyn, New York, USA
2012 Gym Lessons. České centrum v NY, New York, USA
2012 Hello, my name is Googlologist. Galerie 307 VŠUP, Praha
2012 V jednom kole, v sedmém nebi. KC Vratislavice 101010, Liberec
2012 Zrcadlo, Designblok 2012 / Superstudio Clam-Gallasův palác, Praha
2012 Passing Memories. Art Workshop Lazareti, Dubrovník, Chorvatsko
2012 Co budeme dělat? Galerie 1. patro, Praha
2012 Mrak ve tvaru krychle, Milevsko

Ceny:
2010 Finalistka Ceny EXIT. Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2013 Finalistka Essl Art Award, Galerie Futura, Praha

Publikační činnost:
KIRCHNER, Blanka (2022). Dvojtečka. Liberec: Technická univerzita, Fakulta umění a architektury. ISBN 978-80-7494-622-6

KIRCHNER, Blanka (2014). Nikdo nikdy nepochopí, jaké to je, být někým jiným. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu. ISBN 978-80-7414-606-0.

KIRCHNER, Blanka, KONEČNÁ, Ema, TURČÍNOVÁ, Margareta, KONEČNÁ, Karolina a CIBIKOVÁ, Martina (2018). Pět žen. Jedna věta denně [limitovaná edice 150 kusů knihy k výstavě Vrstvy událostí v Nevan Contempo (27. 1. 2018 – 9. 3. 2018)]. Praha: Blanka Kirchner a Nevan Contempo.

KIRCHNER, Blanka (2018). Tvoříme rodinné dějiny [pracovní sešit]. Praha: Blanka Kirchner.

KIRCHNER, Blanka (2014). Blanka Kirchner. In: MACHOVÁ, Lucie, PETIŠKOVÁ, Terezie a VARTECKÁ, Anna, eds. Tektonika paměti: Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském mladém umění. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu. ISBN 978-80-7414-988-7 a Brno: Dům umění města Brna, příspěvková organizace, s. 78–81. ISBN: 978-80-7009-168-5.