Jan Stolín

doc. M. A. Jan Stolín

Umělec a kurátor Jan Stolín působí na Fakultě umění a architektury od roku 1998 a od roku 2023 zastává funkci děkana. V současné době je garantem studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru a vede Katedru umění. V průběhu svého působení na FUA byl vedoucím katedry Environmental Designu a vedl také ateliér na Katedře architektury. V roce 2012 získal habilitaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě s tématem Památník, jako interaktivní bod v městské krajině. Je jedním ze zakladatelů galerie Die Aktualität des Schönen… v Liberci, kurátorsky spolupracuje s Oblastní galerii Liberec a je uměleckým vedoucím Cube x Cube Gallery. Umělecká tvorba Jana Stolína se zaměřuje na reinterpretaci prostoru. Ve své tvorbě využívá technické prvky, které kombinuje se světlem, zvukem a digitálním obrazem. Mezi nejvýraznější realizace patří Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci, Památník šoa v Liberci a neviditelný památník Sto SMS pro Liberec. 

Výuka:
Ateliérová výuka (KUM/A1 – KUM/A6, KUM/AM1 – KUM/AM3)

Konzultační hodiny: úterý 10 – 12 hod
Budova F3, 4. patro, kancelář č. 5

Kontakt: jan.stolin@tul.cz

Odkazy: Rozhovor Czechdesign: Měním prostor
FB: Jan Stolín
Artlist: Jan Stolín
Kurátor výstav: Cube x Cube Gallery


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS:

Vzdělání:
2012- habilitace na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě
(Habilitační práce: Památník, jako interaktivní bod v městské krajině)
1986-1992 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1983-1986 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava
1980-1983 Škola uměleckých řemesel, obor keramika, Praha

Studijní cesta:
New York, 2008

Samostatné výstavy (výběr):
2015 ART SPACE NOV, Pardubice, (s Š. Málek)
2014 Galerie VIA ART, Re/formace, Praha2013 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2007 60-120 Frames Per Second, Galerie 99, Brno
2004 XYZ , Městské kulturní domy České Budějovice
2003 posuny_B_GP, Galerie města Plzně
2003 Im Geist… Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
2002 Galerie J. Krále 1339 x 1050, Galerie J. Krále, Dům umění města Brna
2001 5,2 m/s, Galerie Pecka, Praha
200117 galerijních světel, Výstavní síň Telekom, Louny
2000 Projekt Kobližná 2, Dům U Rudého vola, Brno

Galerijní činnost:
1997 spoluzakladatel a umělecký vedoucí galerie Die Aktualität des Schönen… Liberec
od roku 2013 umělecký vedoucí galerie Cube x Cube Gallery (soukromá galerie)
od roku 2013 spolupráce na programu současného umění s Oblastní galerii v Liberci

Ceny:
2001 Čestné uznání Grand Prix Obce architektů 2001 / s Ing. arch. P. Stolínem /
2000 Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého, Praha

Zastoupení ve sbírkách:
Oblastní galerie v Liberci
Národní galerie v Praze
Sbírka Jiřího Valocha
Sbírka současného umění v Mikulově
Sympozium Milevsko